image
Můžete nás kontaktovat Tel.: +420 724 826 288

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


PRODEJ KUŘIC

Datum konání: 30. 7. 2019

Firma SVOBODA – Lučice

drůbežárna Mírovka, Vadín, 569489358, 777989857

NOSNÉ KUŘICE

barva červená a černá

Stáří: 13-14 týdnů

Cena: 140-145,-Kč/kus

Úterý 30. července 2019

v 10.10 hod. - Otradov

u obecního úřadu

Možno objednat: 569489358

svoboda.lucice@seznam.cz


Publikováno 24. 7. 2019 13:18

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Datum konání: 14. 8. 2019

elektro


Publikováno 24. 7. 2019 13:14

VEŘEJNÁ SLUŽBA - ÚŘAD PRÁCE ČR

Datum konání: 24. 7. 2019 - 31. 10. 2019

VEŘEJNÁ SLUŽBA

 

Hlavním principem právní úpravy veřejné služby je, že dlouhodobě neaktivní osoba má nárok na příspěvek na živobytí ve výši existenčního minima (tj. 2 200 Kč), nikoliv životního minima, a to s účinností od 1. 8. 2017.

Dle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi je veřejná služba pomoc obcím nebo dalším subjektům zejména v oblastech zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního a sportovního rozvoje a sociální péče. Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi a osobami vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Veřejná služba může být organizována zejména orgány státní správy a samosprávy, neziskovými organizacemi, jako jsou např. nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, školy, školská a předškolní zařízení, církevní organizace a dále organizacemi, které s obcí nebo krajem spolupracují na činnostech ve veřejném zájmu.

 

Činnosti, ve kterých může být veřejná služba organizována:

- zajištění udržování ulic a jiných veřejných prostranství,

- ochrana životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně,

- zajištění podmínek pro řádný provoz a užívání zařízení orgánů státní správy      a samosprávy, sloužících potřebám veřejnosti,

- zajištění pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných podniků,

- pomocné práce administrativního charakteru,

- udržování veřejného pořádku,

- zajištění pomocných činností v oblasti poskytování zdravotní péče,

- zajištění pomocných činností v oblasti poskytování sociální péče (ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením; sociální, poradenské, pečovatelské a podobné služby péče obětem katastrof, uprchlíkům, přistěhovalcům, závislým na návykových látkách, bezdomovcům a jiným sociálně slabým skupinám či dětem a mladistvým),

- zajišťování péče pro opuštěná a týraná zvířata.

 

 

Poslední aktualizace: 1. 7. 2019

 

 

SDĚLENÍ

 

 

Obec Otradov zažádala o vytvoření dvou pracovních pozic.

Úřad práce ČR schválil příspěvek na veřejnou službu pro 2 uchazeče od 1. 8. 2019.


Publikováno 24. 7. 2019 11:47

STOLNÍ KALENDÁŘ

Datum konání: 24. 7. 2019 - 31. 12. 2019

STOLNÍ KALENDÁŘ

 

CHRUDIMSKO - DÍL XVII. (2020)

Stolní týdenní kalendář s reprodukcemi starých pohlednic měst, obcí, vesnic a osad Chrudimska.

Cena (s DPH) 69 Kč již v nabídce na Obecním úřadě

O.png

 

OBEC OTRADOV – STOLNÍ KALENDÁŘ 2020

 

Připravujeme nabídku stolního kalendáře se starými i novějšími pohlednicemi naší obce pro kalendářní rok 2020.

 

 

 

 

 

 


Publikováno 24. 7. 2019 11:44

POZVÁNKA NA OSLAVY 670 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI A 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH

Datum konání: 14. 7. 2019 - 24. 7. 2019

Vážení občané, naši rodáci a hosté,

chtěli bychom Vás pozvat na oslavy 670 let od první písemné zmínky o obci a 135. výročí založení sboru dobrovolných hasičů.

Oslavy se budou konat 20. července 2019 od 14 hodin.

Sejdeme se ve 13:30 hodin u místního pohostinství na Barrandově, odkud se vydáme ve 14:00 hodin slavnostním průvodem na místní sportovní areál. Pro starší občany bude přistaven obecní automobil, který poveze případné zájemce, aby měli také možnost se zúčastnit průvodu. 

Po celý den nás bude provázet připravený program, k tanci a poslechu bude hrát Mrákotínka a večer je připravena zábava s kapelou Quattro. Třešničkou dne bude večerní ohňostroj.

Všichni jste srdečně zváni!

 

 


Publikováno 14. 7. 2019 15:48

MIMOŘÁDNÝ SVOZ PLASTŮ

Datum konání: 9. 7. 2019 - 12. 7. 2019

Vážení občané,

z důvodu přeplněnosti kontejnerů na plast bude mimořádně možnost si na Obecním úřadě vyzvednout pytle na PET lahve, které svozová firma odveze tento pátek. Sběrné místo bude pouze u kontejnerů u obchodu. Nikde jinde není povoleno cokoliv odkládat mimo kontejnery. Svozová firma žádá občany, aby dodržovali pravidla ukládání PET lahví do kontejneru (jako je sešlápnutí lahví apod).

V současné době není v možnostech svozové firmy navýšit četnost vývozů.

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 9. 7. 2019 16:11

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST NA OBECNÍ BRIGÁDĚ

Datum konání: 8. 7. 2019 - 31. 7. 2019

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST NA OBECNÍ BRIGÁDĚ

Obecní úřad děkuje všem občanům naší obce za účast na Obecní brigádě naší obce, která se uskutečnila v sobotu 6. července 2019. Zúčastnilo se 30 občanů. Děkujeme i rodinám, které se zapojily úklidem před svým domem.

Uděláme vše, aby snaha nás všech nebyla zbytečná a čisté okolí nám vydrželo co nejdéle. To znamená, že problémové oblasti budeme monitorovat a pohazování odpadu mimo sběrné nádoby bude postihováno.

Všichni jste odvedli bezvadnou práci.

DĚKUJEME!

 

 


Publikováno 8. 7. 2019 10:14

ZÁKAZ ODKLÁDÁNÍ ODPADŮ MIMO NÁDOBY URČENÉ KE SBĚRU ODPADŮ

Datum konání: 7. 7. 2019 - 31. 12. 2019

Obecní úřad Otradov,

upozorňuje občany na zákaz vyvážení odpadu do okolní volné přírody, včetně prostoru "pálení čarodějnic".

Je zakázáno odkládání veškerého odpadu mimo nádoby určené ke sběru odpadů (kontejnery), toto platí zejména u nádob na tříděné odpady (papír, plast a sklo). Tyto odpady je třeba shromažďovat doma do doby, než budou tyto nádoby vyprázdněny.

Nebezpečné odpady je třeba shromažďovat doma do doby mobilního sběru nebezpečných odpadů.


Publikováno 7. 7. 2019 11:11

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Datum konání: 1. 7. 2019 - 31. 12. 2019

Oznamujeme občanům změnu času svozu komunálního odpadu. Od měsíce července 2019 bude probíhat již v ranních hodinách.

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 2. 7. 2019 22:40

POHÁDKOVÁ CESTA - KLADNO

Datum konání: 22. 6. 2019

Bez názvu.png


Publikováno 20. 6. 2019 23:02