Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Rozpočet

Rozpočty

Rozpočet 2017

Rozpočet roku 2016- závěrečný účet.

Příjmy
 Plán Skutečnost
Daňové příjmy 2 550 550,-
3 325 740,- 
Nedaňové příjmy    208 800,-
95 250,- 
Kapitálové příjmy        1 600,-
380,- 
Dotace    352 450,-
278 000,- 
Financování        
 
Celkem  3 113 400,-
3 699 370,- 
Výdaje
Plán Skutečnost
Místní komunikace doprava    936 000,-
1 031 956,- 
Rozhlas         8 000,-
0,- 
Kultura, církve a sdělovací pr       41 000,-
69 935,- 
Zdravotnictví       16 000,-
8 550,- 
Bytové a nebytové hospodářství     648 000,-
1 018 184,- 
Veřejné  osvětlení     138 000,-
103 984,- 
Pohřebnictví       68 000,-
16 731,- 
Komunální služby a úz. rozvoj     165 000,-
285 530,- 
Sběr a svoz  kom.odpadu     198 000,-
201 166,- 
Péče o vzhled obcí ochrana život. prostředí     282 700,-
79 578,- 
Požární ochrana a integrovaný        87 000,-
320 938,- 
Zastupitelstvo      148 600,-
160 529,- 
Činnost místní samosprávy a územní spr.      358 500,-
373 178,- 
Finanční operace        18 600,-

13 465,- 

Ostatní činnosti       

  

Celkem  3 113 400,-
3 683 724,-

Rozpočet schválený rok 2017

Příjmy
Plán Skutečnost
Daňové příjmy         2 860 000,-             
Nedaňové příjmy            395 000,-                
Kapitálové příjmy                5 000,-                     
Dotace             150 400,-                
Financování    
Celkem         3 410 400,-             
Výdaje
Plán Skutečnost
     
- místní komunikace doprava    460 000,-  
- mikroregion        6 400,-       
- kultura,tělovýchova      48 000,-        
- zdravotnictví      18 600-        
- bytové hospodářství     648 000,-  
- nebytové hospodářství    353 100,-  
- veřejné osvětlení    320 000,-  
- komunální služby,územní rozvoj    428 700,-      
- požární ochrana    260 000,-      
- zastup.orgány    186 600,-     
- činnost místní správy    660 000,-     
- výdaje z finančních operací      21 000,-      
Celkem 3 410 400   
     
otradov_footer.png