image
Můžete nás kontaktovat Tel.: +420 724 826 288
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ NOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU DO UŽÍVÁNÍ PRO JSDH

Datum konání: 21. 6. 2020 - 30. 6. 2020

sdh5.jpg

Paní starostka přivítala přítomné spoluobčany, sestry a bratry hasiče.

Seznámila přítomné, proč obec Otradov zakoupila nový dopravní automobil:  

"Obec Otradov se rozhodla na základě dotační výzvy Ministerstva vnitra a Pardubického kraje pořídit nový dopravní automobil. Nastalé události z minulého víkendu, kdy jen opravdu velmi málo chybělo k tomu, aby se opět na pouťovou neděli opakovala velká povodeň, která byla před 59 lety, nás všechny utvrdily v tom, že pořízení nového dopravního automobilu, byl krok správným směrem. Zásahová jednotka našeho sboru velmi rychle a ochotně začala řešit danou situaci a v rámci možností pomáhat našemu obyvatelstvu."

 

Dopravní automobil byl pořízen na základě výběrového řízení, kde byla hlavním kritériem nejnižší cena. Nejlepší nabídku podala firma AutoTrutnov. Celková cena automobilu byla 920 829,- Kč, kdy Ministerstvo vnitra poskytlo dotaci ve výši 450 tis. Kč a Pardubický kraj 350 tis. Kč, zbylou část, což činí 170 829,- Kč bylo financováno z rozpočtu obce Otradov.

Dopravní automobil bude začleněn do výjezdu zásahové jednotky obce Otradov, je určen pro přepravu jednotky k zásahům a k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva, k ochraně majetku a omezení škod při mimořádných událostech a živelních pohromách. Dále bude určen k zajištění chodu Jednotky sboru dobrovolných hasičů.

 

Přání hasičům: "Pevně doufám, že nový automobil bude využit co nejméně k zásahům proti živlům, a věřím, že pokud se o nový automobil budete pečlivě a láskyplně starat, bude k vaší radosti a spokojenosti sloužit dlouhá léta. Děkuji vám za vše, co pro své spoluobčany a obec Otradov děláte."


Publikováno 21. 6. 2020 19:15

VÝSTRAHA ČHMÚ

Datum konání: 18. 6. 2020 - 19. 6. 2020

VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Zpráva č. 000193
Odesláno: 18.6.2020 11:45:55
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000192 vydanou 18.06.2020 v 05:23:24 hodin
Územní platnost: ORP Hlinsko

Meteorologická situace: Počasí u nás bude ovlivňovat oblast nízkého tlaku vzduchu nad střední a východní Evropou.
Silné bouřky Nízký st. nebezpečí
18.6. 12:00  –  19.6. 02:00
Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s přívalovým deštěm nebo kroupami. V opakovaných bouřkách může spadnout kolem 60 mm srážek a vzhledem k předchozímu nasycení se mohou zvedat hladiny menších toků.
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.
Extrémní srážky Extrémní st. nebezpečí
18.6. 12:00  –  19.6. 18:00
Popis: Extrémně vydatný déšť s úhrny nad 50 mm/6h nebo nad 80 mm/24 h.
Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací.
Povodňová pohotovost Vysoký st. nebezpečí
18.6. 15:00  –  do odvolání
Popis: Vzhledem k očekávaným bouřkám, které mohou být ojediněle i silné s přívalovými srážkami, mohou v zasažených oblastech zvláště na menších tocích nastat rychlé výrazné vzestupy hladin, i s překročením limitů pro 2.SPA
Doporučení: Vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.
 
 
 
 


Publikováno 18. 6. 2020 22:42

NÁVRHY ŽELEZNIČNÍCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ PRO OBDOBÍ 2020/2021

Datum konání: 18. 6. 2020 - 18. 7. 2020

Vážení občané,

 

v příloze Vám zasíláme návrhy železničních jízdních řádů pro období 2020/2021, které vydala Správa železnic. Případné připomínky prosím zasílejte na emailovou adresu: obec@otradov.cz nebo starostka@otradov.cz, a to do 18. července 2020. Do předmětu zprávy prosím uveďte Připomínky k návrhu JŘ 2020/2021.

tiscali_email_2271018714_navrhy-zeleznicnich-jizdnich-radu_prilohy.zip

 

Na níže uvedeném odkazu naleznete veškeré návrhy pro celou ČR:

https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-jizdniho-radu-na-rok-2021

 

Upozorňujeme, že se jedná o pracovní verze jízdních řádů, ve kterých může docházet k úpravám na základě připomínek měst, obcí, dopravců či cestující ke změnám. Aktualizovaná verze návrhu jízdního řádu bude vydána v srpnu 2020.


Publikováno 18. 6. 2020 22:36

ČEZ DISTRIBUCE - PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Datum konání: 18. 6. 2020 - 25. 6. 2020

PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY.png

 


Publikováno 18. 6. 2020 22:22

AUTOBUSOVÝ SPOJ PŘES OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN linka č. 620770

Datum konání: 18. 6. 2020 - 1. 9. 2020

 

AUTOBUSOVÝ SPOJ PŘES OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN

 

 

Našemu požadavku k autobusovému jízdnímu řádu linky č. 620770

 

v období letních prázdnin bylo vyhověno, spoj je tedy zachován.

 

Doplňující informací je, že provoz byl před 2 lety zrušen na základě minimální frekvence cestujících. Pokud spoj přes léto nebude denně využit alespoň 5 cestujícími, je možné, že provoz spoje přes léto bude opět příští rok omezen.

 

Mgr. Petra Pražanová

 

lV_0620770.pdf


Publikováno 18. 6. 2020 22:14

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

Datum konání: 16. 6. 2020 - 25. 6. 2020

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE OBEC OTRADOV VE SPOLUPRÁCI S SDH OTRADOV USKUSTEČNÍ SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, A TO PŘÍŠTÍ TÝDEN VE STŘEDU 24. 6. 2020 OD 17 HODIN. PROSÍME SPOLUOBČANY, ABY ŽELEZNÝ ŠROT PŘIPRAVILI NA VIDITELNÉ MÍSTO.

TĚŽŠÍ VĚCI BUDOU VYNESENY.

VÝTĚŽEK Z AKCE BUDE POUŽIT NA DĚTSKÝ DEN.

DĚKUJEME.


Publikováno 16. 6. 2020 18:48

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ NOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDH OTRADOV

Datum konání: 16. 6. 2020 - 21. 6. 2020

 

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ NOVÉHO DOPRAVNÍHO

 

AUTOMOBILU PRO JSDH OTRADOV

 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ A OBEC OTRADOV VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ NOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU DO UŽÍVÁNÍ JSDH.

 

PŘEDÁNÍ SE BUDE KONAT:

TUTO SOBOTU 20. 6. 2020 OD 14 HODIN V AREÁLU MÍSTNÍHO HŘIŠTĚ.

OBČERSTVENÍ JE ZAJIŠTĚNO.

 

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!


Publikováno 16. 6. 2020 18:46

OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ - OBEC OTRADOV

Datum konání: 10. 6. 2020 - 31. 7. 2020

OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ.png

EKO KOM.png


Publikováno 10. 6. 2020 17:46

Pietní akt k 78. výročí vyhlazení osady Ležáky

Datum konání: 3. 6. 2020 - 24. 6. 2020

Pietní akt k 78. výročí vyhlazení osady Ležáky

S lítostí vám oznamujeme, že pietní akt k osmasedmdesátému výročí vyhlazení osady Ležáky se letos poprvé od roku 1945 bude konat bez přítomnosti veřejnosti, a to ve středu 24. června 2020.

Ke Knize obětí budou v dopoledních hodinách za zpřísněných bezpečnostních opatření oficiálně položeny pouze věnce přeživších a nejvyšších státních představitelů.

K individuálnímu kladení květinových darů bude vyhrazeno celé odpoledne za předpokladu respektování vládních nařízení platných v den piety.

Z důvodu mimořádné situace je zrušen i doprovodný program, jehož součástí měl být Memoriál Karla Kněze, mše svatá a seskok vojenských parašutistů.

Věnujte s námi v den výročí ležácké tragédie tichou vzpomínku jejím obětem.


Organizátoři pietního aktu


Publikováno 3. 6. 2020 16:40

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE HLINSKO

Datum konání: 3. 6. 2020 - 19. 6. 2020

Výběrové řízení - Strážník městské policie Hlinsko.pdf


Publikováno 3. 6. 2020 16:36