image
Můžete nás kontaktovat Tel.: +420 724 826 288

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 6 11 16

Svoz nebezpečného odpadu 21.10.2020

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

 

Datum konání: 21. 10. 2020

Svoz nebezpečného odpadu

 

     Ve  středu, dne 21. 10. 2020 proběhne svoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu.

Svozový automobil bude přistaven od 16:00 hodin na svozových místech (horní část Otradova – kontejnery na tříděný odpad, u obchodu Jednoty Hlinsko, dolní část Otradova – kontejnery na tříděný odpad).

 

Sbírané druhy nebezpečných odpadů:

 

Z provozu automobilůautobaterie, vyjeté oleje, olejové filtry, brzdové kapaliny, brzdové destičky, spojkové kotouče, obaly se zbytky pohonných hmot, antikorozních prostředků, nemrznoucích směsí, čistících prostředků, zaolejované textilie.

 

Fotochemikálietonery, znečištěné obaly se zbytky vývojky, ustalovače, barviva, bělidla, inkoustů apod.

 

Kosmetikaznečištěné obaly se zbytky odlakovače, přelivů, laků na vlasy, krémů, sprejů apod.

 

Tuky a oleje fritovací, motorové, topné a jiné oleje, olejové filtry, vazelíny, absorpční materiály s obsahem ropných látek apod.

 

Světelné a jiné zdroje podléhající režimu zpětného odběru: nerozbité zářivky, úsporné žárovky, suché články (baterie), akumulátory apod.

 

Domácí elektrospotřebiče podléhající režimu zpětného odběrutelevizory, chladničky, drobné elektrospotřebiče

 

Obaly se zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěnéznečištěné obaly se zbytky nebezpečných látek, od kyselin, louhů, barev, acetonu, toluenu, lepidel, pryskyřic, chladících a hydraulických kapalin, hydroxidů, rozpouštědel, pracích a mycích prostředků, dezinfekcí, postřikových látek, hnojiv a deratizačních prostředků apod.

 

 

   Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovištích bez přítomnosti odborné obsluhy. Pokud by došlo ke zpoždění příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů oproti stanovenému času, vyčkejte jejího příjezdu. K časové prodlevě samozřejmě může dojít např. z důvodu neprůjezdnosti komunikace nebo nadměrného nakládání na předcházejících stanovištích.

Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanoveno v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví spoluobčanů.

 

     Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován pro občany obce Otradov, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na likvidaci odpadů.

 


Publikováno 19. 10. 2020 18:45
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Omezení železniční dopravy v Pardubickém kraji od 19. 10. 2020

Datum konání: 18. 10. 2020 - 2. 11. 2020

 

Na žádost dopravců Rada Pardubického kraje rozhodla o omezení železniční dopravy v Pardubickém kraji v období od 19. října do 1. listopadu 2020. Upravený jízdní řád pro tratě 024, 025 a tabulku s redukcí dopravy na ostatních tratích naleznete níže. Termín ukončení redukce železniční dopravy v Pardubickém kraji může být změněn v závislosti na zavádění případných dalších opatřeních v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19.

Děkujeme za pochopení.

 Zmeny_k_19._10._2020_Ceske_drahy.pdf

Leo_Express_JR_COVID_od_19._10..pdf


Publikováno 18. 10. 2020 21:26
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Změna úředních hodin Obecního úřadu a místní knihovny

Datum konání: 12. 10. 2020 - 31. 10. 2020

 

Změna úředních hodin Obecního úřadu a provozní doby v knihovně

S ohledem na usnesení vlády ČR z 8. října 2020 bude od 12. října 2020 upravena provozní doba Obecního úřadu v Otradově a místní knihovny.

Pondělí   18:00 – 19:00


Publikováno 12. 10. 2020 18:13
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Obnovení provozu Jednoty Hlinsko

Datum konání: 12. 10. 2020 - 18. 10. 2020

Obnovení provozu Jednoty Hlinsko

Provoz místní prodejny - Jednota Hlinsko bude obnoven od středy 14. 10. 2020. Každý den bude otevřeno od 8:00 do 11:30 hodin.

 

 


Publikováno 12. 10. 2020 18:12
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 1 OTRADOV

Datum konání: 3. 10. 2020 - 30. 11. 2020

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE - OTRADOV.png


Publikováno 3. 10. 2020 17:47

Benefiční koncert na opravu střechy barokní fary

Datum konání: 3. 10. 2020 - 24. 10. 2020

Benefiční koncert na opravu střechy barokní fary - Skuteč.png


Publikováno 3. 10. 2020 17:20

Rozpis služeb stomatologů IV. čtvrtletí 2020

Datum konání: 3. 10. 2020 - 31. 12. 2020

Rozpis služeb stomatologů IV. čtvrtletí 2020.png


Publikováno 3. 10. 2020 17:18

MOŠTOVÁNÍ 2020

Datum konání: 21. 9. 2020 - 30. 11. 2020

Moštování 2020.png


Publikováno 21. 9. 2020 11:02

UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY LESŮ

Datum konání: 15. 9. 2020 - 31. 12. 2020

 

U P O Z O R N Ě N Í  P R O  V L A S T N Í KY  L E S Ů

 

Městský úřad Hlinsko upozorňuje vlastníky lesů na povinnost vyplývající z lesního zákona a to účinně bránit vývoji, šíření a přemnožení podkorního hmyzu, který v současné době napadá smrkové lesy. Vyzýváme vlastníky lesů, aby pravidelně v týdenních intervalech prověřovali zdravotní stav svých lesů a v případě zjištění usychajících stromů s opadávajícími jehlicemi a odlupující se kůrou či jinak poškozených stromů neprodleně v součinnosti s odborným lesním hospodářem zajistili jejich včasnou a účinnou asanaci (pokácení, odkornění či chemické ošetření) a následně dříví z lesa odvezli. I vlastníci nelesních pozemků musí sledovat zdravotní stav stromů na takových pozemcích rostoucích a jsou povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí.“

Děkujeme za spolupráci.


Publikováno 15. 9. 2020 18:21

NEBEZPEČNÝ ODPAD 21. 10. 2020

Datum konání: 15. 9. 2020 - 22. 10. 2020

nebezpecny_odpad.jpg

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU PROBĚHNE VE STŘEDU 21. 10. 2020.

Přesný čas bude upřesněn.


Publikováno 15. 9. 2020 17:40

Novější 1 3 6 11 16