image
Můžete nás kontaktovat Tel.: +420 724 826 288
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Datum konání: 17. 8. 2020 - 23. 8. 2020

Rozloučení s prázdninami 22. 8. 2020.png


Publikováno 17. 8. 2020 13:34

NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE - ZÁMEČEK KARLŠTEJN, SVRATOUCH

Datum konání: 17. 8. 2020 - 30. 9. 2020

Zámeček Karlštejn - Svratouch přijme pomocnou sílu do kuchyně. Více informací osobně na zámečku nebo na čísle 703646031.


Publikováno 17. 8. 2020 13:29

DOTACE - ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU SEPARACE ODPADŮ - OBEC OTRADOV

Datum konání: 10. 8. 2020 - 31. 12. 2020

Dotace - Rozšíření systému separace odpadů - obec Otradov.png

 

Harmonogram projektu.png


Publikováno 10. 8. 2020 11:19

Volby do krajských zastupitelstev

Datum konání: 6. 8. 2020 - 30. 9. 2020

 

Volby do krajských zastupitelstev

 

Po čtyřech letech se letos uskuteční tzv. krajské volby, a to konkrétně v pátek 2. října a v sobotu 3. října 2020. V pořadí jde už o šesté volby do zastupitelstev krajů v České republice.

 

Právo volit má každý svéprávný státní občan ČR, který minimálně ve druhý den voleb dosáhne 18 let a zároveň je přihlášen k trvalému pobytu v obci, jež náleží územnímu obvodu kraje. Právo být volen a členem zastupitelstva kraje může být občan, který dosáhl alespoň 18 let.

 

Specifické pro volby do krajských zastupitelstev je to, že mohou kandidovat pouze politické strany, hnutí a jejich koalice. Volič může využít preferenčních hlasů – maximálně 4 preferenční hlasy na jedné kandidátní listině.

V Pardubickém kraji (s počtem obyvatel do 600 tisíc) se volí 45 členů zastupitelstva.

 

Více informací k volbám bude poskytnuto na začátku září 2020.


Publikováno 6. 8. 2020 10:51

Kulturní zpravodaj - Skuteč

Datum konání: 6. 8. 2020 - 31. 12. 2020

Vážení kulturní přátelé,

léto se přehouplo do své druhé poloviny. Situace kolem koronaviru se opět rozhýbala, ale doufáme, že nás na podzim nezasáhne a budeme se moci setkávat. Kalendář akcí není tak bohatý. Pozornost ovšem věnujte začínajícím předprodejům.

 

Připomínáme, že pokud jste ještě nevrátili vstupenky na festivalové koncerty a představení, tak máte možnost do 31. srpna. Stačí se ozvat na e-mail kultura@skutec.cz nebo 731 557 422.

 

Pro připomenutí zasíláme i nové termíny přesunutých divadelních představení jarního divadelního abonmá:

pátek 4. září 2020 - ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ

pátek 20. listopadu 2020 - VELKÁ BANKOVNÍ LOUPEŽ

středa 6. ledna 2021 - LEGENDA 997 (V+V)

Abonentky i vstupenky, které jste si zakoupili zůstávají v platnosti a budeme doufat, že už se termíny více měnit nebudou. Pokud by se vám nové termíny nehodily, půjčte abonentku svému známému. Prosíme o pochopení, že nejsme schopni vracet peníze za abonmá, které již částečně proběhlo. V případě vstupenek je to jiné a za ně peníze vracíme. Opět se stačí ozvat na e-mail kultura@skutec.cz nebo 731 557 422.  

 

V pondělí 17. srpna v 7 hodin bude zahájen předprodej na několik akcí. Můžete koupit vstupenky na divadelní představení Deštivé dny (středa 25.11.), koncert Marie Rottrové (středa 07.10.), koncert skupiny Poutníci (čtvrtek 24.09.) a další Den s dechovkou (neděle 25.10.). Bude možné koupit i zbylé vstupenky na výše zmíněná divadelní představení z odsunutého jarního cyklu.

Aktuálě se prodávají vstupenky na Jižany (neděle 16.08.) a Partičku (pondělí 09.11.).

 

V srpnu nás čekají poslední 2 promítání letního kina. Přiznáváme, že to letos s kinem není nějak slavné. Bohužel nám nepřeje počasí a při posledním promítání se nám dokonce rozbil projektor. Ten už je opraven a připraven na dva filmy:
středa 5. srpna - Chlap na střídačku

středa 19. srpna - 3Bobule

(změna programu vyhrazena)

Pro pohodlnější sezení doporučujeme například podsedáky nebo deky. Vstupenky v ceně 70 Kč (100 Kč na 3Bobule) budou v prodeji na místě před začátkem promítání. V případě nepříznivého počasí se letní kino ruší.


Publikováno 6. 8. 2020 9:40

Prodej chovných kuřic

Datum konání: 6. 8. 2020 - 19. 8. 2020


Drůbežárna

Mírovka

 

Svoboda & Havel

 

nabízí

 

 

CHOVNÉ KUŘICE

 

Druh: ISA BROWN – HNĚDÉ

MORAVIA BSL – ČERNÉ

DEKALB WHITE - BÍLÉ

 

Stáří: 18. - 22. týdnů

Cena: 185 - 200 Kč/ks

V úterý 18. srpna 2020

 

 

ve 12:55 hod. u Jednoty

Dále prodej kohoutů, vitamínů, krmných směsí pro drůbež a králíky.

Informace a objednávky na tel.: 777 98 99 78

 

www.drubezarnamirovka.cz

 

e-mail:drubezarna.mirovka@seznam.cz

 


Publikováno 6. 8. 2020 9:27

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

 

Očkování psů proti vzteklině

 

Vážení občané,

zahajujeme průzkum na očkování psů proti vzteklině. Podle zákona o veterinární péči musí být každý pes starší tří měsíců vakcinován.

Svůj zájem nahlaste, prosím, do středy 5. 8. 2020. Stačí zaslat SMS na tel.: 724826288 nebo 602482072, nebo zaslat zprávu e mailem: obec@otradov.cz, nebo osobně v úředních hodinách, kde je třeba uvést jméno zájemce a počet psů.


Publikováno 31. 7. 2020 8:47

Článek do novin - Díky zástupcům obcí pro sociální věci bude pomoc lidem dostupnější

Datum konání: 22. 7. 2020 - 31. 12. 2020

foto_setkani_obce_sluzby_20_06.jpg

 

Díky zástupcům obcí pro sociální věci bude pomoc lidem dostupnější


V obcích na Hlinecku začali působit zástupci pro sociální věci. Budou si všímat sociálních potřeb ve svém okolí, poskytovat občanům základní informace o dostupné pomoci a svou činností přispívat k rozvoji komunitní výpomoci a potřebných služeb. V červnu se v hlineckém Multifunkčním centru setkali se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit, aby navázali spolupráci.


Pro nás, co se snažíme zajistit pomoc potřebným lidem, je velkým oříškem to, jak dostat informace
o možnostech pomoci potřebným lidem v pravý čas ke správnému příjemci. Děláme prezentační akce našich sociálních služeb, píšeme články do novin a zpravodajů, vytváříme katalogy, kam přijdeme, zanecháváme jako svou stopu informační letáčky a samozřejmě se snažíme oslovit veřejnost i přes sociální sítě. Tyto informace ale zaujmou paradoxně hlavně další odborníky, případně osloví naše stávající uživatele, tedy osoby, kterým již pomáháme. Pravda je taková, že většina lidí se začne o možnosti sociální pomoci zajímat až ve chvíli, kdy ji oni nebo jejich blízcí potřebují. Rozlousknout tento oříšek jsme se pokusili ve spolupráci s vedením jednotlivých obcí Hlinecka.


Obec jako důležitý článek sociální pomoci

Je to přeci jasné: ti, kdo dokáží první zareagovat ve chvíli, kdy se někomu změní životní situace natolik, že potřebuje pomoc nebo péči druhých, jsou rodina, přátelé a sousedé na obci. Ostatně i zákonodárce hovoří o tom, že obec sama má jít svým občanům naproti při zabezpečování jejich potřeb, včetně potřeby sociální péče a pomoci. Na některých obcích je zvykem zřizovat komisi nebo výbor, který se zaměřuje na sociální nebo obecně občanské záležitosti. Volení zastupitelé ve vedení obce si mezi sebe rozdělují jednotlivé agendy včetně té sociální. Ta ale bývá mnohdy mezi ostatními Popelkou. Mimo jiné i proto, že nepříznivá sociální situace u většiny lidí nemusí být na první pohled zřejmá, sociální oblast je tak do jisté míry neviditelná.

Tuto situaci jsme se ale rozhodli změnit, a to na základě obcemi předem schváleného komunitního plánu, který nám dává jasné vodítko, jakým směrem je třeba rozvíjet na Hlinecku sociální pomoc. Při této příležitosti jsme nechali vedení každé z obcí, aby vybralo z řad volených zástupců nebo mezi dalšími občany zástupce obce pro sociální věci podle jasného zadání.

 

Aktivní soused nikoli sociální pracovník

Nehledáme odborníky na sociální pomoc, ale především všímavé lidi, kteří chtějí věnovat část ze svého volného času dobré věci přímo ve své obci. Chceme, aby ve svém okolí upřeli pozornost k zvláště zranitelným osobám, jako jsou osamělí lidé, lidé pečující o svého blízkého, lidé, kteří patrně nejsou schopni se o sebe postarat, anebo ti, kterým se mění duševní stav. Jejich úkolem není o tyto potřebné pečovat, pomáhat jim změnit jejich tíživou situaci. Zástupci pro sociální věci jsou především nositeli informace, že každá obtížná situace má řešení a že cesta ke kvalitnějšímu životu je pro každého možná. Sami aktivně oslovují vytipované sousedy a zjišťují, zda oni nebo jejich blízcí nepotřebují zajistit péči nebo pomoc v některé životní oblasti, a stejně tak mohou být napřímo oslovováni sousedy s tím, aby jim poradili, kde získat informace o dostupných službách, na koho se obrátit apod. V případě, že si to situace vyžaduje, zástupci se obracejí na vedení své obce s tím, aby zajistilo řešení sociální situace někoho z občanů.

Většina obcí již vybrala svého zástupce nebo zástupkyni pro sociální věci zjara. V některých případech jimi zůstávají starostové, místostarostové či jiní volení zástupci. Některé obce zajistili do této dobrovolné role občany, kteří se věnují sociálním, zdravotním či pedagogickým profesím. O to více je však třeba vyzdvihnout ty statečné, kteří na sebe vzali tento úkol bez předchozí zkušenosti z pomáhajících profesí. Nevíte, kdo je ve vaší obci zástupcem pro sociální věci? Obraťte se na váš obecní úřad s dotazem. Ve městě Hlinsku je situace trochu jiná, jak doplňuje Martin Vtípil, vedoucí hlineckého sociálního odboru: „V Hlinsku plní popsanou roli sociální odbor, kde jsou k dispozici kvalifikovaní sociální pracovníci. Díky své odbornosti mohou tíživou životní situaci s občany přímo řešit a jsou k dispozici nejen občanům Hlinska, ale i občanům a vedení spádových obcí i jejich zástupcům pro sociální věci.“

 

Takové netradiční setkání

Celé jaro jsme připravovali setkání zástupců obcí pro sociální věci se zástupci sociálních služeb a souvisejících aktivit. Chtěli jsme, aby se zástupci obcí seznámili s rozmanitou nabídkou pomoci a popovídali si s lidmi, kteří podpůrné aktivity zajišťují. Setkání se uskutečnilo v pozdním odpoledni náhradního termínu 18. června v divadelním sále hlineckého Multifunkčního centra. Zúčastnili se ho zástupci z téměř 30 sociálních služeb, úřadů a souvisejících aktivit a zástupci 15 obcí Hlinecka.

V úvodu setkání byla účastníkům představena pozice zástupce obce a Martin Vtípil načrtl přítomným jednoduchý způsob, jak pomoci občanům řešit jejich situaci, nežli si situace vyžaduje zapojení sociálních služeb a úřadů. Ústředním motivem akce však bylo vzájemné seznámení, a to proběhlo netradičně. Spočívalo v putovní seznamce zástupců obcí po šesti stanovištích zástupců služeb. Jedni bedlivě naslouchali a doptávali se druhých, kteří představovali, jak může být jejich činnost prospěšná občanům z Hlinecka. Úvodní rozpaky ze zvoleného formátu setkání se rychle rozptýlily a po intenzivních více než dvou hodinách odcházelo 40 účastníků značně vyčerpaných, informačně nasycených, obohacených o nové kontakty a pohledy na pomoc potřebným. Akci pozitivně zhodnotila například zástupkyně obce Pokřikov Lenka Sodomková: „Seznámila jsem se s širokou paletou rozmanitých služeb, které v našem regionu nabízejí pomocnou ruku všem našim občanům. Díky za osobní předání kontaktů a vzájemná seznámení, byl to pro mě užitečně strávený čas.“

Takovéto setkání bude dobré v budoucnu zopakovat. Mimoto však zamýšlíme ve spolupráci se zástupci služeb poskytnout zástupcům obcí, kteří o to projeví zájem, krátké bezplatné vzdělávací bloky s tématy, které při své činnosti ve prospěch spoluobčanů uplatní. Díky takovýmto aktivitám komunitního plánování je pomoc potřebným zase o kousek blíže.


Autor článku:
Mgr. Jaroslav Marek, koordinátor komunitního plánování, MÚ Hlinsko, mail: rozvojsluzeb@hlinsko.czZÁSTUPCE OBCE OTRADOV PRO SOCIÁLNÍ VĚCI:

Mgr. Petra Pražanová
Publikováno 22. 7. 2020 19:24

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO VYSTOUPENÍ - HONITBA KROUNA OTRADOV

Datum konání: 22. 7. 2020 - 7. 9. 2020

propozice_mjl2020.pdf

propozice_nft2020.pdf

KVS_-_ohlaseni_soutezi.pdf


Publikováno 22. 7. 2020 19:21

CHOVNÉ KUŘICE

Datum konání: 13. 7. 2020 - 29. 7. 2020

CHOVNÉ KUŘICE.png


Publikováno 13. 7. 2020 20:23


logo