image
Můžete nás kontaktovat Tel.: +420 724 826 288
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


HAVELKA - UHELNÉ SKLADY

Datum konání: 10. 1. 2022 - 10. 2. 2022

Firma Havelka uhelné sklady garantuje výhodné ceny kvalitního uhlí a briket pro objednávky  přijaté do 10 února. Zajistěte si dostatečnou zásobu uhlí a fixaci ceny u firmy Havelka. Objednávejte u Havelky na telefonním čísle 602 489 489.Havelka - leták A4 leden 2022 Hrušová.png


Publikováno 17. 1. 2022 18:48

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Datum konání: 10. 1. 2022 - 31. 1. 2022

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

V sobotu 8. 1. 2022 probíhala v naší obci Otradov Tříkrálová sbírka 2022, která byla organizována Oblastní charitou Nové Hrady u Skutče.

Děkujeme všem občanům naší obce, kteří se do Tříkrálové sbírky zapojili.

Výtěžek činí 12 328,- Kč. Jedná se o nejvyšší částku, který byla v naší obci dosud vybrána.

Mnohokrát děkujeme.


Publikováno 10. 1. 2022 19:20

Obdržený e-mail z 6. 1. 2022 "Poděkování za pomoc obcím postiženým tornádem"

Datum konání: 6. 1. 2022 - 13. 1. 2022

Obec obci": Mezi obce postižené tornádem jsme i díky vám rozdělili téměř 50 milionů korun. Děkujeme!

Vážená paní starostko,

jménem Sdružení místních samospráv ČR bych ráda Vám osobně – a Vaším prostřednictvím i Vaší obci a Vašim spoluobčanům – poděkovala za to, že jste se zapojili do projektu finanční pomoci obcím, které v loňském roce zasáhlo ničivé tornádo. Vlna solidarity, kterou tato kalamita vyvolala mezi samosprávami, mile překvapila nás i obdarované obce. Osobně musím říci, že jsem na akceschopnost a velkorysost našich obcí, kterou v takové chvíli projevily, nesmírně hrdá.

Obcím postiženým červnovým tornádem jsme začátkem října předali práva k nakládání s transparentními účty, na nichž se během léta shromažďovala finanční pomoc od stovek obcí z celé ČR. Celkem se podařilo díky solidaritě samospráv získat 49 837 317 Kč, které mohou obce využít na řešení škod způsobených živelnou katastrofou dle svého vlastního uvážení, podle priorit každé z nich.

Výše uvedená finanční pomoc byla mezi obce dle rozhodnutí samotných dárců rozdělena následovně:

Hrušky: 8 511 600,37 Kč

Lužice: 5 673 623,37 Kč

Mikulčice: 6 233 872,32

Moravská Nová Ves: 7 070 220,32

Kryry (místní část Stebno): 3 294 703,32

Hodonín (místní části Pánov): 2 405 853,34 Kč

Hodonín (místní část Bažantnice): 2 251 789,32

Týnec: 3 252 765,32 Kč

Tvrdonice: 2 889 520,32 Kč

Na konci roku 2021 došlo i k rozdělení prostředků z nepojmenovaného účtu, který nebyl určen konkrétně žádné z postižených obcí. Rada SMS ČR rozhodla, že celková částka ve výši 8 253 369 Kč bude rozdělena mezi pět nejpostiženějších obcí: Hrušky, Lužice, Moravská Nová Ves, Hodonín a Mikulčice. Velmi si vážíme velkorysého gesta obcí Kryry, Týnec a Tvrdonice za to, že rozdělení a využití nepojmenovaného účtu ponechaly právě nejpostiženějším obcím.

Všechny transparentní účty vedla bezplatně Česká spořitelna, i jí tedy patří náš dík.

S vedením postižených obcí jsme v kontaktu a ráda bych Vám tlumočila i jejich díky a upřímnou vděčnost. Jak si jistě umíte představit, ve všech obcích přišly peníze vhod a již nyní jsou vynakládány na projekty obnovy. Od všech obdarovaných máme informace o tom, na co prostředky z projektu využívají. Jen pár příkladů: Hruškách finance použili na opravu střechy a výměnu oken ZŠ, opravu střechy tělocvičny. V roce 2022, bude pokračovat opravou fasády, výměnou podlah ve škole, původní parkety jsou poničeny vodou, byly jen lokálně vyspraveny, aby mohla fungovat škola, opravena byla střechy kostela sv. Bartoloměje, jehož vlastníkem je obec.  Moravská Nová Ves má nyní opravené zdravotní středisko, MŠ, jednu budovu ZŠ pro 2. stupeň, finance byly použity i na úpravu veřejného prostranství. Lužice hlásí, že mají opraveno veřejné osvětlení, rozhlas, zaplatili za odklízení odpadu a zeleně. Obec staví zdravotní středisko, které se na základě rozhodnutí statika muselo zbourat. V Mikulčicích budou peníze použity na opravu klubovny pro děti, opravu střech ZŠ, MŠ, kulturního domu a sportovní haly. V Hodoníně peníze pomohly s opravou sportovní haly, psího útulku, ZOO, základní školy i s opravou městských bytových domů. Tvrdonice po tornádu bývalou budovu školy přestaví na komunitní centrum (nyní je po akutní opravě – tj. výmalba a pořízení interaktivní tabule, slouží dětem z Hrušek). Dále finance použili na výsadbu zeleně, která nahradí tu, jež byla ze 2/3 zničena, např. lipová alej. V Týnci použili prostředky na opravu zdravotního střediska a služebny městské policie. Část peněz, které dostali, navíc rozdělili mezi postiženější obce (Hrušky, Mikulčice, Lužice, Hodonín, Moravská Nová Ves – tam má Týnec matriční úřad, byla tam zničena základní škola, kam chodí děti z Týnce do školy). Ve Stebně připravují projekty obnovy místní návsi, veřejné zeleně v centrální části obce a opravu hřbitovní zdi.

Dovolte, abych Vám závěrem ještě jednou poděkovala, že jste se do našeho projektu „Obec obci" zapojili. Věřím, že solidarita mezi samosprávami – a lidmi – je něco, co nás dokáže přenést i přes nečekané tragédie. A že naše dobré skutky se nám – byť často oklikou – vrátí.

S úctou

Eliška Olšáková

předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR

 


Velké díky patří našim občanům obce Otradov!

Mgr. Petra Pražanová, starostka obce


Publikováno 6. 1. 2022 17:45

Tříkrálová sbírka 2022 v obci Otradov 8. 1. 2022

Datum konání: 5. 1. 2022 - 9. 1. 2022

Vážení spoluobčané,

 

začíná další ročník tradiční Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR. Přestože je doba složitá, vyrazí koledníci přestrojení za trojici králů k našim domovů tuto sobotu 8.ledna 2022, aby rozdávali radost a požehnání, a také aby prosili o příspěvek pro lidi v nouzi. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v naší zemi a její výtěžek putuje na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným hlavně v regionu v místě sbírky, kde bude výtěžek využit na nákup svozového vozidla s rampou a kompenzačních pomůcek pro klienty. Asi desetina výnosu je každoročně určena na humanitární pomoc v zahraničí.

Všem štědrým dárcům, koledníkům a vedoucím skupinek předem děkujeme, že nový rok začnou dobrým skutkem a napojí se tak na tříkrálové poselství.

 

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče


Publikováno 5. 1. 2022 18:15

MUDr. Mejzlíková - aktuální informace - dovolená 30. 12 - 31. 12. 2021

Datum konání: 29. 12. 2021 - 31. 12. 2021

MUDr. Milena Mejzlíková - Aktuální informace

 

Ve dnech 22., 23., 30. a 31.12.2021 neordinuje, dovolená.

 

Očkování proti Covid-19 vakcínou Moderna. Kdo potřebujete přeočkovat třetí dávkou, (i ti, co měli Comirnaty, Astra Zeneca či Janssen), hlaste se u sestry.

 

Očkuje se i proti chřipce.

 


Publikováno 29. 12. 2021 22:24

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN 20. 12. 2021 - 2. 1. 2022

Datum konání: 20. 12. 2021 - 2. 1. 2022

 

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN 20. 12. 2021 – 2. 1. 2022

 

 

20. 12. 2021 OTEVŘENO 18:00 – 19:00 HODIN

 

22. 12. 2021 ZAVŘENO

 

 

27. 12. 2021 ZAVŘENO

 

30. 12. 2021 OTEVŘENO 14:00 – 18:00 HODIN

 


Publikováno 22. 12. 2021 17:08

Očkování bez předchozí rezervace termínu v Pardubickém kraji - listopad a prosinec 2021

Datum konání: 27. 11. 2021 - 31. 12. 2021

Vážení občané,

 v příloze vám zasíláme pro informaci  termíny a místa možností aplikace vakcín „bez registrace“ do konce listopadu a v průběhu prosince 2021.

 

·          K dispozici bude dvoudávková vakcína Comirnaty od společnosti Pfizer a jednodávková vakcína Janssen od společnosti Johnson & Johnson,

·         očkovány mohou být osoby, které dosáhly minimálně věku 16 let,

·         3. posilovací dávky mohou být, dle dnes platných pravidel, aplikovány po 6 měsících od data aplikace 2. dávky,

·         k očkování je nezbytné přinést občanský průkaz a kartičku pojištěnce.

 

Aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány na stránkách Pardubického kraje zde: https://www.pardubickykraj.cz/ockovani/112713/ockovani-bez-registrace

 

 

Ockovani_bez_predchozi_rezervace_terminu_-_26.11.-17.12.2021.pdf


Publikováno 27. 11. 2021 9:19

UZAVŘENÍ LÉKÁRNY VE SVRATCE - ÚTERÝ 30. 11. 2021

Datum konání: 23. 11. 2021 - 1. 12. 2021

V úterý 30.11.2021 bude lékárna ve Svratce uzavřena z důvodu konání pravidelné roční inventury.


Publikováno 23. 11. 2021 15:54

OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Datum konání: 25. 10. 2021 - 30. 11. 2021

Očkování proti onemocnění covid-19.png


Publikováno 25. 10. 2021 21:17

Divadlo "Chraň se, seniore!" 1. 11. 2021

Datum konání: 25. 10. 2021 - 2. 11. 2021

Chraň se, seniore!.png

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI! 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO - ZDARMA!


Publikováno 25. 10. 2021 20:39