image
Můžete nás kontaktovat Tel.: +420 724 826 288

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU

Datum konání: 29. 12. 2019 - 2. 1. 2020

Vážení spoluobčané,

všem občanům děkujeme za spolupráci v letošním roce a do nového roku přejeme hodně vytrvalosti v úsilí zlepšovat vše, co je v možnostech každého z nás. 

Přejeme Vám, abyste nový rok prožili v pohodě a radosti, přejeme hodně  zdraví, štěstí a úspěchů v příštím roce.

Zastupitelstvo obce Otradov


Publikováno 29. 12. 2019 14:03

INFORMACE - VODOVOD

Datum konání: 23. 12. 2019 - 29. 2. 2020

Informace pro občany obce Otradov

 

 

Do současné doby byl po obci proveden předběžný průzkum ohledně budoucího připojení jednotlivých rodinných domů na vodovodní řad, který bude v první etapě zbudován a napojen z obce Krouna.

 

Z toho:

1) O přípojku má zájem 60 % majitelů rodinných domů.

 

2) O částečný odběr odběr má zájem 30 % majitelů rodinných domů.

 

3) O celkový odběr má zájem 10 % majitelů rodinných domů.

 

 

Dále se nepodařilo zjistit informace k možnému připojení na vodovodní řad u cca pěti rodinných domů, kdy se převážně jedná o majitelé domů, kteří tu jsou pouze přes sezónu.

 

Samozřejmě Vaše vyjádření nejsou nijak závazná, jde pouze o zjištění informací pro zastupitelé obce Otradov, aby měli podklady k tomu, jak se v dané věci dále rozhodovat.

 

 

 

 

Martin Ducheček

 

místostarosta


Publikováno 23. 12. 2019 15:13

UZAVŘENÍ ÚŘADU

Datum konání: 23. 12. 2019 - 5. 1. 2020

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ ÚŘADU

 

Oznamujeme občanům,

že ve dnech od 23. 12. 2019 – 5. 1. 2020 bude Obecní úřad uzavřen.

 

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 23. 12. 2019 14:58

OVĚŘOVÁNÍ PODPISU, LISTINY (VIDIMACE A LEGALIZACE)

Datum konání: 8. 12. 2019 - 31. 1. 2020

Vážení občané,

oznamuji, že s platností od 1. ledna 2020 bude v naší obci Otradov možné provést vidimaci (shoda opisu nebo kopie s listinou) a legalizaci (ověřování pravosti podpisu, ověřený podpis).

 

Obecní úřad Otradov zažádal o zahrnutí do Sbírky zákonů, Vyhláška č. 316/2019 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Starostka obce Otradov


Publikováno 8. 12. 2019 22:25

PF 2020

Bez názvu.png

 


Publikováno 5. 12. 2019 19:49

ZRUŠENÍ TELEFONNÍHO AUTOMATU OTRADOV

Datum konání: 5. 12. 2019 - 31. 1. 2020

Vážení občané,

vzhledem k výraznému poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě Veřejných telefonních automatů (umístěn na stěně v autobusové čekárně) a dle aktuálního rozhodnutí ČTÚ, kdy končí povinnost provozovat veřejný telefonní automat jako univerzální služba v obci, se společnost O2 Czech Republic rozhodla ukončit provoz veřejného telefonního automatu k 1. 1. 2020.

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 5. 12. 2019 19:41

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
VÁŽENÍ OBČANÉ,
NAŠE OBEC SE ZAPOJILA DO SPOLUPRÁCE S ORP HLINSKO, ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ ORP HLINSKO.zveřejnění elektronické formy katalogu sociálních služeb na webu všech obcí z území ORP Hlinsko přímý odkaz, konkrétně:
DOŠLO K VYTVOŘENÍ KATALOGU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Odkaz na el. verzi katalogu je totožný se zveřejněným odkazem ve zpravodaji MAS Hlinecko, který byl distribuován do všech obcí na počátku října a je platný.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že zveřejněné informace napomohou vašim občanům se lépe v nabídce sociálních a doprovodných služeb  na Hlinecku orientovat...
http://www.mashlinecko.cz/_katalog-socialni-sluzby/

Publikováno 25. 11. 2019 19:00

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Milí rodiče,

dovolujeme si Vás informovat,

že ve čtvrtek 5. prosince 2019 po setmění (od 17:00 hod.) naší obcí projde Mikuláš s anděly a čerty.

V případě zájmu, prosím, nahlaste v místní prodejně jméno a číslo domu.

Obec Otradov

 


Publikováno 25. 11. 2019 18:24

PRODLOUŽENÍ PRACOVNÍ POZICE

 

SDĚLENÍ OBČANŮM

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE (VPP)

ÚŘAD PRÁCE ČR

 

Obec Otradov zažádala o vytvoření pracovní pozice „Pomocný dělník“

na 6 hodin denně.

Úřad práce ČR schválil příspěvek pro 1 uchazeče od 1. 10. 2019 do 30. 11. 2019.

Žádost o prodloužení byla opětovně podána a bylo jí vyhověno. Termín pracovní pozice byl prodloužen do 31. 1. 2020.

 

 

 

CHARAKTERISTIKA VPP

Jedná se zejména o práce nekvalifikované, spočívající v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí (§112 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).

 

VPP (veřejně prospěšné práce) jsou časově omezené pracovní příležitosti, sjednávané na dobu maximálně 12 měsíců, ve výjimečných případech až na 24 měsíců.

 

 

 

 


Publikováno 19. 11. 2019 15:10

POZVÁNKA - VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S DĚTMI A PEČENÍ MEDOVÝCH PERNÍČKŮ

Datum konání: 16. 11. 2019 - 24. 11. 2019

Bez názvu.png


Publikováno 16. 11. 2019 20:50