image
Můžete nás kontaktovat Tel.: +420 724 826 288
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


DEZINFEKCE NA RUCE

Datum konání: 31. 3. 2020 - 6. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

zajistili jsme pro Vás dezinfekční gel na ruce, a to pro každého člena domácnosti.

Distribuce do domácnosti zajistí naši hasiči, dezinfekce budou rozlévat z kanystrů pouze do vlastních lahviček nejlépe od hygienických prostředků (mýdel, šamponů apod.), které mějte připravené.

Roznáška proběhne zítra, tedy ve středu 1. dubna od 16 hodin do každé domácnosti. Pokud někoho nezastihneme v dobu roznosu doma, tak piště nebo volejte na kontakty Obecního úřadu.


Publikováno 31. 3. 2020 17:08

DŘEVO Z TOPOLŮ

Datum konání: 31. 3. 2020 - 30. 4. 2020

Vážení občané,

Dnes došlo k pokácení topolů za obecním úřadem, hrozilo nebezpečí pádu, pokud máte zájem o dřevo z pokácených topolů, kontaktujte obecní úřad. Dřevo je složené na návsi před Myškovými.

Dřevo je zdarma a je k odběru pouze za úklid.


Publikováno 31. 3. 2020 17:06

Omezení železniční dopravy v Pardubickém kraji

Datum konání: 28. 3. 2020 - 30. 4. 2020

Přehled omezení železniční dopravy s platností od 28.3.2020.

Přehled omezení k 28.3.2020 v Pardubickém kraji - železniční doprava.xlsx


Publikováno 29. 3. 2020 18:12

Omezení autobusové dopravy v Pardubickém kraji

Datum konání: 28. 3. 2020 - 30. 4. 2020

 

Autobusové jízdní řády s omezením provozu od 28.3.2020.

 

Autobusové jízdní řády budou po schválení k dispozici na:

http://portal.idos.cz/Search.aspx?mi=2&c=7

 

Vlakové jízdní řády budou po zpracování k dispozici na:

http://portal.idos.cz/Train/Search.aspx?type=l


Publikováno 29. 3. 2020 18:09

Svoz objemového odpadu

Datum konání: 29. 3. 2020 - 30. 4. 2020

 

Svoz objemného odpadu v naší obci se uskuteční ve středu 29. 4. 2020

 

Vzhledem ke stávající situaci bude i nadále zajištěn svoz objemného odpadu.

Svoz bude probíhat formou přistavení velkoobjemových kontejnerů, do kterých bude umístěn odpad. V den svozu, tj. 29. 4. 2020 bude dopoledne přistaven kontejner a druhý den odvezen.

 

Bohužel nebude možné při svozu přijmout nebezpečné odpady a odpady, které nepatří do objemového odpadu.

 

V této situaci není možné, aby zaměstnanci firmy AVE tento odpad třídili.

Proto velmi prosíme, aby nebyly do kontejnerů ukládány odpady, které tam nepatří.

 

Mnohokrát děkujeme za pochopení.

 

Souhrn objemového odpadu je uveden zde Objemný odpad.pdf

 

 


Publikováno 29. 3. 2020 17:59

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

Datum konání: 25. 3. 2020 - 30. 4. 2020

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

 

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje o používání ochranných prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID - 19. Zde je v bodech stručné shrnutí důležitých faktů:

 • Pravidelně a důkladně si umývejte a desinfikujte ruce prostředky na bázi alkoholu.

 • Nedotýkejte se očí, nosu a pusy.

 • Pokud kýcháte nebo kašlete, vždy do jednorázového kapesníku, který následně zahoďte. Pokud kapesník nemáte, použijte alespoň rukáv.

 • Pokud máte respirační obtíže, noste roušku a umyjte si ruce po každém jejím sundání.

 • Dodržujte minimální vzdálenost osob na veřejnosti, alespoň 1 m.

 • Nošení lékařských roušek je WHO indikováno u osob s klinickými příznaky respiračního onemocnění z důvodu zamezení dalšího šíření nákazy do okolí. Řada zemí vyžaduje nošení u všech osob.

 • Používání lékařských roušek je jistě jedno z důležitých preventivních opatření, které pomáhá omezit šíření některých respiračních onemocnění, včetně COVID – 19. Přesto pouhé používání roušky bez dalších opatření je nedostatečné. V případech, kdy je nošení roušky indikováno, musí být toto opatření kombinováno s dostatečnou hygienou a častým mytím rukou.

 • Nošení roušek může podporovat falešný pocit bezpečí, proto nezapomínejte na hygienu rukou!

 • Kapacity výrobců jednorázových lékařských roušek rozhodně nejsou dostatečné, aby každý člověk na zemi mohl roušku nosit a denně střídat. Proto by lidé bez klinických příznaků rozhodně neměli bezdůvodně používat lékařské roušky, anebo respirátory, ale chránit sebe a především okolí jiným vhodným způsobem, například látkovými rouškami pro opakované použití. Pokud budou lidé, kteří nemusí, nosit lékařské roušky a respirátory, existuje možnost, že jich nebude dost pro ty, kteří je opravdu potřebují.

 • WHO doporučuje, aby lékařští pracovníci, kteří pečují v přímém kontaktu o nakažené pacienty, používali tyto ochranné pomůcky: ochranný plášť, rukavice, lékařskou roušku a ochranu očí.

 • WHO dále doporučuje, používat respirátory (N95, FFP2 nebo obdobného, nebo vyššího standardu) pouze v případě lékařských nebo podobných pracovníků, kteří by mohli přijít do kontaktu s kontaminovaným aerosolem (například lékařská vyšetření nebo zákroky jako jsou tracheální intubace, tracheostomye, bronchoskopie, kardiopulmonární resustcitace atd.)

 • Posouzení zda použít k zakrytí obličeje „obyčejnou“ látkovou roušku nebo šátek, lékařskou roušku, anebo respirátor, závisí na zhodnocení rizikovosti prostředí, ve kterém se pohybujete a činnosti, kterou provozujete. Nadužívání speciálních ochranných pomůcek může mít za následek jejich nedostatek.

Zdroje:

Advice on the use of masks in the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak, Interim guidance, 29 January 2020, WHO, online: https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19), Interim guidance, 27 February 2020, WHO, online: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf 
S ohledem na výše uvedené informace Světové zdravotnické organizace připravilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky tabulku s doporučenými standardy ochranných prostředků pro některé typové profese tak, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání respirátory v případech, kdy postačuje rouška.

Typové profese pro přidělování respirátorů a roušek

Profese

Typ ochranného prostředku

Zdravotnický pracovník JIP, ventilátor, urgentní příjem, infekční klinika, odběrová místa, laboratoře COVID-centra, zubní lékař a další personál pohybující se uvnitř rizikové zóny

FFP3

Pracovníci čističek

FFP3/obličejová maska

Zdravotnický pracovník – běžné oddělení

FFP2, N-95

Praktický lékař

FFP2, N-95

Lékárník

FFP2, N-95

Potravináři – čisté prostory

FFP2, N-95

Řidiči

FFP2, N-95

Pokladní

FFP2, N-95

Pracovníci s četným kontaktem s klienty

FFP2, N-95

Armáda – četný kontakt s klienty

FFP2, N-95

Policie – četný kontakt s klienty

FFP2, N-95

Hasiči - četný kontakt s klienty

FFP2, N-95

Armáda – ostatní

Rouška, FFP1

Policie – ostatní

Rouška, FFP1

Hasiči – ostatní

Rouška, FFP1

Energetika

Rouška, FFP1

Ostatní činnosti, administrativní práce, průmysl, lesnictví, zemědělské práce, potravinářský průmysl, běžný občan

Rouška, FFP1Prymula, MZ, WHO, MV – GŘ HZS ČR


Publikováno 25. 3. 2020 20:23

INFORMACE NÁMĚSTKA HEJTMANA K VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

Datum konání: 25. 3. 2020 - 30. 4. 2020

INFORMACE NÁMĚSTKA HEJTMANA K VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

 

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 informuji, že dojde k redukci veřejné drážní a linkové dopravy zajišťované Pardubickým krajem.

 

Omezení dopravy budou následující:

a) počínaje dnem 28. 3. 2020 od 0:00 do odvolání bude bez náhrady zrušena veřejná linková doprava o sobotách, nedělích a státních svátcích,

b) počínaje dnem 28. 3. 2020 od 0:00 do odvolání bude redukován rozsah spojů ve veřejné drážní dopravě o sobotách, nedělích a státních svátcích,

c) počínaje dne 30. 3. 2020 od 0:00 do odvolání bude redukován rozsah spojů ve veřejné drážní a linkové dopravě v pracovních dnech.
Publikováno 25. 3. 2020 20:21

Hasičský záchranný sbor ČR - Koronavirus COVID 19

Datum konání: 25. 3. 2020 - 30. 4. 2020

 

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Obyvatelé vaší obce zde mohou nalézt relevantní informace, které jsou rozděleny do následujících kapitol:

Všeobecné informace

Psychosociální pomoc

Mimořádná a krizová opatření

Hygienická opatření

Hasiči a koronavirus

Jak na to? 

Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz.
Publikováno 25. 3. 2020 20:04

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘADU V OTRADOVĚ

Datum konání: 25. 3. 2020 - 14. 4. 2020

!!!ZMĚNA!!!

 

 

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU V OTRADOVĚ

 

 

PO 18:00 – 19:00

 

 

Vzhledem k nouzovému stavu v ČR došlo k úpravě úředních hodin

 

Obecního úřadu v Otradově, a to až do odvolání.

 

 

 

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 25. 3. 2020 15:38

Zrušení služeb stomatologické péče ve dnech pracovního klidu

Datum konání: 23. 3. 2020 - 14. 4. 2020

Zrušení služeb stomatologické péče ve dnech pracovního  klidu

 

Z důvodu nedostatku ochranných pomůcek  je až do odvolání zrušena  služba stomatologické péče Hlinsko, Skuteč ve dnech pracovního  klidu. Pohotovostní služba v Pardubické nemocnici je s omezením zajištěna.


http://pardubice.nempk.cz/lekarska-pohotovostni-sluzba


http://www.dentpardubice.cz/pro-verejnost/


Publikováno 23. 3. 2020 19:41


logo ČEZ Distribuce – Plánované odstávky