image
Můžete nás kontaktovat Tel.: +420 724 826 288

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


VÝSTRAHA ČHMÚ

Datum konání: 18. 6. 2020 - 19. 6. 2020

VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Zpráva č. 000193
Odesláno: 18.6.2020 11:45:55
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000192 vydanou 18.06.2020 v 05:23:24 hodin
Územní platnost: ORP Hlinsko

Meteorologická situace: Počasí u nás bude ovlivňovat oblast nízkého tlaku vzduchu nad střední a východní Evropou.
Silné bouřky Nízký st. nebezpečí
18.6. 12:00  –  19.6. 02:00
Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s přívalovým deštěm nebo kroupami. V opakovaných bouřkách může spadnout kolem 60 mm srážek a vzhledem k předchozímu nasycení se mohou zvedat hladiny menších toků.
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.
Extrémní srážky Extrémní st. nebezpečí
18.6. 12:00  –  19.6. 18:00
Popis: Extrémně vydatný déšť s úhrny nad 50 mm/6h nebo nad 80 mm/24 h.
Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací.
Povodňová pohotovost Vysoký st. nebezpečí
18.6. 15:00  –  do odvolání
Popis: Vzhledem k očekávaným bouřkám, které mohou být ojediněle i silné s přívalovými srážkami, mohou v zasažených oblastech zvláště na menších tocích nastat rychlé výrazné vzestupy hladin, i s překročením limitů pro 2.SPA
Doporučení: Vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.
 
 
 
 


Publikováno 18. 6. 2020 22:42

NÁVRHY ŽELEZNIČNÍCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ PRO OBDOBÍ 2020/2021

Datum konání: 18. 6. 2020 - 18. 7. 2020

Vážení občané,

 

v příloze Vám zasíláme návrhy železničních jízdních řádů pro období 2020/2021, které vydala Správa železnic. Případné připomínky prosím zasílejte na emailovou adresu: obec@otradov.cz nebo starostka@otradov.cz, a to do 18. července 2020. Do předmětu zprávy prosím uveďte Připomínky k návrhu JŘ 2020/2021.

tiscali_email_2271018714_navrhy-zeleznicnich-jizdnich-radu_prilohy.zip

 

Na níže uvedeném odkazu naleznete veškeré návrhy pro celou ČR:

https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-jizdniho-radu-na-rok-2021

 

Upozorňujeme, že se jedná o pracovní verze jízdních řádů, ve kterých může docházet k úpravám na základě připomínek měst, obcí, dopravců či cestující ke změnám. Aktualizovaná verze návrhu jízdního řádu bude vydána v srpnu 2020.


Publikováno 18. 6. 2020 22:36

ČEZ DISTRIBUCE - PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Datum konání: 18. 6. 2020 - 25. 6. 2020

PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY.png

 


Publikováno 18. 6. 2020 22:22

AUTOBUSOVÝ SPOJ PŘES OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN linka č. 620770

Datum konání: 18. 6. 2020 - 1. 9. 2020

 

AUTOBUSOVÝ SPOJ PŘES OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN

 

 

Našemu požadavku k autobusovému jízdnímu řádu linky č. 620770

 

v období letních prázdnin bylo vyhověno, spoj je tedy zachován.

 

Doplňující informací je, že provoz byl před 2 lety zrušen na základě minimální frekvence cestujících. Pokud spoj přes léto nebude denně využit alespoň 5 cestujícími, je možné, že provoz spoje přes léto bude opět příští rok omezen.

 

Mgr. Petra Pražanová

 

lV_0620770.pdf


Publikováno 18. 6. 2020 22:14

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

Datum konání: 16. 6. 2020 - 25. 6. 2020

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE OBEC OTRADOV VE SPOLUPRÁCI S SDH OTRADOV USKUSTEČNÍ SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, A TO PŘÍŠTÍ TÝDEN VE STŘEDU 24. 6. 2020 OD 17 HODIN. PROSÍME SPOLUOBČANY, ABY ŽELEZNÝ ŠROT PŘIPRAVILI NA VIDITELNÉ MÍSTO.

TĚŽŠÍ VĚCI BUDOU VYNESENY.

VÝTĚŽEK Z AKCE BUDE POUŽIT NA DĚTSKÝ DEN.

DĚKUJEME.


Publikováno 16. 6. 2020 18:48

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ NOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDH OTRADOV

Datum konání: 16. 6. 2020 - 21. 6. 2020

 

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ NOVÉHO DOPRAVNÍHO

 

AUTOMOBILU PRO JSDH OTRADOV

 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ A OBEC OTRADOV VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ NOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU DO UŽÍVÁNÍ JSDH.

 

PŘEDÁNÍ SE BUDE KONAT:

TUTO SOBOTU 20. 6. 2020 OD 14 HODIN V AREÁLU MÍSTNÍHO HŘIŠTĚ.

OBČERSTVENÍ JE ZAJIŠTĚNO.

 

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!


Publikováno 16. 6. 2020 18:46

OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ - OBEC OTRADOV

Datum konání: 10. 6. 2020 - 31. 7. 2020

OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ.png

EKO KOM.png


Publikováno 10. 6. 2020 17:46

Pietní akt k 78. výročí vyhlazení osady Ležáky

Datum konání: 3. 6. 2020 - 24. 6. 2020

Pietní akt k 78. výročí vyhlazení osady Ležáky

S lítostí vám oznamujeme, že pietní akt k osmasedmdesátému výročí vyhlazení osady Ležáky se letos poprvé od roku 1945 bude konat bez přítomnosti veřejnosti, a to ve středu 24. června 2020.

Ke Knize obětí budou v dopoledních hodinách za zpřísněných bezpečnostních opatření oficiálně položeny pouze věnce přeživších a nejvyšších státních představitelů.

K individuálnímu kladení květinových darů bude vyhrazeno celé odpoledne za předpokladu respektování vládních nařízení platných v den piety.

Z důvodu mimořádné situace je zrušen i doprovodný program, jehož součástí měl být Memoriál Karla Kněze, mše svatá a seskok vojenských parašutistů.

Věnujte s námi v den výročí ležácké tragédie tichou vzpomínku jejím obětem.


Organizátoři pietního aktu


Publikováno 3. 6. 2020 16:40

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE HLINSKO

Datum konání: 3. 6. 2020 - 19. 6. 2020

Výběrové řízení - Strážník městské policie Hlinsko.pdf


Publikováno 3. 6. 2020 16:36

Kulturní zpravodaj Skuteč

Datum konání: 3. 6. 2020 - 31. 12. 2020

Vážení kulturní přátelé,

červnový kulturní kalendář bude spíše shrnující a připomínající.

 

Pokud jste ještě nevrátili vstupenky na festivalové koncerty a představení nebo na kino Ženská na vrcholu, tak máte možnost do 31. srpna. Stačí se ozvat na e-mail kultura@skutec.cz nebo 731 557 422.

 

Minule jsme zveřejnili termíny přesunutých divadelních představení jarního divadelního abonmá:

pátek 4. září 2020 - ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ

pátek 20. lisopadu 2020 - VELKÁ BANKOVNÍ LOUPEŽ

středa 6. ledna 2021 - LEGENDA 997 (V+V)

Abonentky i vstupenky, které jste si zakoupili zůstávají v platnosti a budeme doufat, že už se termíny více měnit nebudou. Pokud by se vám nové termíny nehodily, půjčte abonentku svému známému. Prosíme o pochopení, že nejsme schopni vracet peníze za abonmá, které již částečně proběhlo. V případě vstupenek je to jiné a za ně peníze vracíme. Opět se stačí ozvat na e-mail kultura@skutec.cz nebo 731 557 422.  

 

V pondělí 17. srpna 2020 v 7:00 zahájíme předprodej na divadelní představení Deštivé dny (středa 25.11.), koncert Marie Rottrové (středa 7.10.) a koncert skupiny Poutníci (čtvrtek 24.9.). Pravděpodobně bude zahájen i předprodej na další Den s dechovkou (neděle 25.10.).

Aktuálě se prodávají pouze vstupenky na Partičku (pondělí 9.11.).

 

Vrcholí přípravy na letní kino. Koronavirová opatření se stále mění. Budeme na ně reagovat podle aktuálního znění. Už víme, že na promítání budeme moci pustit více lidí a také nebudou potřeba rozestupy.

V programu se objevila jedna změna. Čekali jsme, jak dopadne jednání ohledně odložení premiéry filmu 3Bobule a zda bude k dispozici pro veřejné projekce. Vše dobře dopadlo a můžeme to potvrdit. Tajně jsme v to doufali a i proto jsme si nechali zadní vrátka v podobě „filmu na přání“. Snad se na nás nebudete zlobit, že jsme ho vybrali za vás.

středa 10. června - Ženská na vrcholu

středa 24. června - Případ mrtvého nebožtíka

středa 8. července - Příliš osobní známost

středa 22. července - Modelář

středa 5. srpna - Chlap na střídačku

středa 19. srpna - 3Bobule

(změna programu vyhrazena)

Pro pohodlnější sezení doporučujeme například podsedáky nebo deky. Vstupenky v ceně 70 Kč (100 Kč na 3Bobule) budou v prodeji na místě před začátkem promítání. V případě nepříznivého počasí se letní kino ruší. Minulý rok se to ani jednou nestalo, tak budeme doufat i letos. Kino pod širou oblohou, má své kouzlo.

 

Aktuální informace můžete sledovat na stránkách města www.skutec.cz nebo facebooku Město Skuteč nebo Kulturní klub Skuteč.

 

Těšíme se opětovná setkávání.


Publikováno 3. 6. 2020 16:32