image
Můžete nás kontaktovat Tel.: +420 724 826 288

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Datum konání: 8. 10. 2019 - 6. 11. 2019

Svoz nebezpečného odpadu


Ve  středu, dne 6. 11. 2019 proběhne svoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu.

Svozový automobil bude přistaven od 16:00 hodin na svozových místech (horní část Otradova – kontejnery na tříděný odpad, u obchodu Jednoty Hlinsko, dolní část Otradova – kontejnery na tříděný odpad).

 

Sbírané druhy nebezpečných odpadů

Z provozu automobilů: autobaterie, vyjeté oleje, olejové filtry, brzdové kapaliny, brzdové destičky, spojkové kotouče, obaly se zbytky pohonných hmot, antikorozních prostředků, nemrznoucích směsí, čistících prostředků, zaolejované textilie.

 

Fotochemikálie: tonery, znečištěné obaly se zbytky vývojky, ustalovače, barviva, bělidla, inkoustů apod.

 

Kosmetika: znečištěné obaly se zbytky odlakovače, přelivů, laků na vlasy, krémů, sprejů apod.

 

Tuky a oleje : fritovací, motorové, topné a jiné oleje, olejové filtry, vazelíny, absorpční materiály s obsahem ropných látek apod.

 

Světelné a jiné zdroje podléhající režimu zpětného odběru: nerozbité zářivky, úsporné žárovky, suché články (baterie), akumulátory apod.

 

Domácí elektrospotřebiče podléhající režimu zpětného odběru: televizory, chladničky, drobné elektrospotřebiče

 

Obaly se zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné: znečištěné obaly se zbytky nebezpečných látek, od kyselin, louhů, barev, acetonu, toluenu, lepidel, pryskyřic, chladících a hydraulických kapalin, hydroxidů, rozpouštědel, pracích a mycích prostředků, dezinfekcí, postřikových látek, hnojiv a deratizačních prostředků apod.

 


Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovištích bez přítomnosti odborné obsluhy. Pokud by došlo ke zpoždění příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů oproti stanovenému času, vyčkejte jejího příjezdu. K časové prodlevě samozřejmě může dojít např. z důvodu neprůjezdnosti komunikace nebo nadměrného nakládání na předcházejících stanovištích.

Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanoveno v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví spoluobčanů.

 

Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován pro občany obce Otradov, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na likvidaci odpadů.

 


Publikováno 8. 10. 2019 14:57

MAS Litomyšlsko - Akce ŘÍJEN 2019

Datum konání: 1. 10. 2019 - 31. 10. 2019

rijen_2019-01.jpg


Publikováno 8. 10. 2019 14:13

Příprava nových webových stránek

Vážení občané,

v současnosti pro Vás připravujeme nové webové stránky, o jejich zpřístupnění budete informováni.

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 8. 10. 2019 6:26

Upozornění na volné pobíhání psů

Datum konání: 7. 10. 2019 - 31. 12. 2019

Upozornění na volné pobíhání psů

 

Vzhledem k tomu, že se v naší obci opět a opakovaně vyskytují nezabezpečení volně pobíhající psi, kteří se bez dozoru pohybují po veřejných prostranstvích, ohrožují a obtěžují ostatní občany naší obce, znečišťují a poškozují veřejné prostranství i soukromé majetky, upozorňujeme jejich majitele, aby si tyto psy zabezpečili a neporušovali zákon.

 

Kdo nezajistí zvíře proti úniku, porušuje zákon dle §13 odstavce 1 zákona č. 264/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a dopouští se dle § 27 odstavce 2 písmena f) téhož zákona - přestupku. Za tento přestupek lze dle téhož zákona odstavce 10, písmeno c) uložit pokutu do výše 50 000Kč.

Majitelé  těchto psů také porušují obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 , kterou se stanovují   pravidla pro pohyb psů a jiných zvířat na veřejném prostranství  v obci Otradov.

Dále se dle § 47 odstavce 1, písmena d) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, dopouští přestupku ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Za tento přestupek lze dle § 47 odstavce 2 tohoto zákona uložit pokutu do 20 000Kč.

Tyto přestupky  řeší Městský úřad v Hlinsku, který má na starosti přestupkovou agendu naší obce.

 

Neradi bychom použili těchto nápravných prostředků a doufáme, že majitelé těchto psů zajistí nápravu a umožní ostatním občanům naší obce svobodný  a  bezpečný  pohyb  na všech veřejných prostranstvích naší obce Otradov.

 

Vyzýváme všechny majitele psů, aby provedli veškerá účinná opatření, kterými své psy zajistí proti útěku.

 

 


Publikováno 8. 10. 2019 5:58

Moštování - Krouna

Datum konání: 20. 9. 2019 - 25. 10. 2019

Český zahrádkářský svaz – základní organizace
 
Krouna
 
Moštování v sezóně 2019
Moštování bude každý pátek od 16:00 hod. – moštárna Krouna1 v těchto směnách:
 
1. Směna 20. 9.
2. Směna 27.9.
3. Směna 4.10.
4. Směna 11.10.
5. Směna 18. 10.
6. Směna 25. 10.
 
V případě většího zájmu o moštování budou vyhlášeny další směny.
 
Vzhledem k předpokládané nižší úrodě ovoce prosíme zákazníky o včasný příchod.
 
Poplatek za moštování:
 Pro členy ZO Krouna – 2 Kč/litr
 Pro ostatní klienty – 4 Kč/litr
 
Upozornění: Ovoce pro moštování musí být čisté, bez listí a hniloby. Vlastní nádoba pro stáčení moštu nutná.
 

Publikováno 26. 9. 2019 8:20

Rozpis služeb stomatologů 4. čtvrtletí 2019

Datum konání: 1. 10. 2019 - 31. 12. 2019

Rozpis služeb stomatologů 4. čtvrtletí 2019.png


Publikováno 26. 9. 2019 8:16

Prodej brambor

Datum konání: 24. 9. 2019

Dnes od 15:15 do 15:30 bude prodej brambor 3. jakosti. Prodej se uskuteční u Obecního úřadu, cena je 5 Kč za 1 kilogram.

Balení je po 25 kilogramech.


Publikováno 24. 9. 2019 13:57

PETICE OBČANŮ PROTI ZÁMĚRU ZRUŠIT 34 VYBRANÝCH PRACOVIŠŤ FINANČNÍHO ÚŘADU

Datum konání: 8. 9. 2019 - 30. 9. 2019

PETICE OBČANŮ ČR PROTI ZÁMĚRU MINISTERSTVA FINANCÍ ČR ZRUŠIT 34 VYBRANÝCH PRACOVIŠŤ FINANČNÍCH ÚŘADŮ

V srpnu vyzvalo Sdružení místních samospráv občany obcí a měst k zapojení do petice proti rušení některých pracovišť finančních úřadů, případně proti jejich výraznému omezení provozu (např. zachování pouze podatelny na dva dny v týdnu).

Vyzývám občany naší obce, kdo chce podpořit tuto situaci, může pomoci svým podpisem. K dispozici jsou 2 možnosti: elektronicky (viz  odkaz níže) nebo listinná forma (na Obecním úřadě).

 

Odkaz na elektronickou verzi petice zde: https://www.petice24.com/petice_proti_zamru_ministerstva_financi_r_zruit_34_vybranych_pracovi_finannich_uad

Děkuji,

starostka obce Otradov

 


Publikováno 8. 9. 2019 20:48

PRODEJ KUŘIC

Datum konání: 8. 9. 2019 - 17. 9. 2019

Prodej chovných kuřic, v úterý 17. září 2019 ve 12:55 hod. u Jednoty v Otradově.

Stáří: 19 týdnů

Cena: 185,-/ks


Publikováno 8. 9. 2019 20:29

RODINNÉ CENTRUM MIKEŠ V PROSEČI

Datum konání: 8. 9. 2019 - 31. 12. 2019

Pozvání do Rodinného centra Mikeš

S novým školním rokem se opět vrací i dopolední programy Rodinného centra Mikeš. Zveme dospěláky s dětmi ve věku od 5 let, aby se neostýchali a přišli mezi nás. Scházíme se každý čtvrtek od 8:30 do 12:30 v sále v přízemí římskokatolické fary na náměstí v Proseči.

RC Mikeš nový plakát.jpg


Publikováno 8. 9. 2019 20:16