image
Můžete nás kontaktovat Tel.: +420 724 826 288

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


POPLATKY NA ROK 2020

Datum konání: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Sběr komunálního odpadu 2020

Oznamujeme občanům,

že svoz směsných komunálních odpadů (SKO - černé a kovové popelnice) bude probíhat obvykle jednou za 14 dní. Cena místního poplatku za komunální odpad je stanovena novou Obecně závaznou vyhláškou obce Otradov č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu, platnou od 1. 1. 2020.

 

                                            550,- Kč / 1 poplatníka / 1 rekreační objekt

 

Osvobozeny od poplatku jsou děti do 6 let věku a občané nad 80 a více let věku.

 

Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti a ten má po zaplacení nárok na :

 • 26 svozů (1 x za 14 dní) - směsný komunální odpad

 • celoročně – separovaný odpad

 • 2 x za rok – nebezpečný a velkoobjemový odpad

 • celoročně – odpad ze hřbitovů, biologický odpad

   

  Splatnost poplatku je do 30. 4. 2020.

 • Poplatek je možné hradit:

   

 1. hotově na pokladně obecního úřadu.

 2. bezhotovostně na účet obce číslo: 770525524/0600; variabilní symbol: 1340 a číslo popisné. (Do poznámky uvést jméno a příjmení osoby, za kterou je poplatek hrazen.)

 

Poplatek ze psů 2020

Cena místního poplatku ze psů je stanovena novou Obecně závaznou vyhláškou obce Otradov č. 1/2019, o místním poplatku ze psů, platnou od 1. 1. 2020

200,- Kč / za každého psa

Splatnost poplatku je do 30. 4. 2020.

Poplatek je možné hradit:

 1. hotově na pokladně obecního úřadu.

 2. bezhotovostně na účet obce číslo: 770525524/0600; variabilní symbol: 1341 a číslo popisné.

 

Petra Pražanová, starostka obce Otradov


Publikováno 3. 1. 2020 17:00

OZNÁMENÍ O TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE 2020

Datum konání: 31. 12. 2019 - 5. 1. 2020

Oznamujeme občanům, 

že v naší obci proběhne Tříkrálová sbírka, a to v sobotu 4. ledna 2020, kterou pořádá již 20. rokem Charita České republiky na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Tato největší celorepubliková sbírka je v souladu s platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách, koná se na základě osvědčení vydaného Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012.

Informace o sbírce jsou zveřejněny na www.hk.caritas.cz a www.trikralovasbirka.cz.

Ochranné prvky: Vedoucí skupiny koledníků (starší 15 let) se na požádání prokáže průkazkou s podpisem ředitele Charity ČR, ředitelky Diecézní katolické charity Hradec Králové a podpisem královéhradeckého biskupa. Průkazka je platná s předložením občanského průkazu. Číslo průkazky je shodné s číslem na pokladničce. Pokladnička je zapečetěná (na pečeti je razítko obecního úřadu Otradov), opatřená na boku samolepkou s červeným charitním logem.

Velice děkuji za spolupráci.

Petra Pražanová, starostka obce Otradov


Publikováno 31. 12. 2019 11:50

Rozpis služeb stomatologů I. čtvrtletí 2020

Rozpis služeb stomatologů I. čtvrtletí 2020.png


Publikováno 31. 12. 2019 11:29

PŘEHLED POPLATKŮ ZA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2019

Datum konání: 31. 12. 2019 - 31. 1. 2020

 

Přehled poplatků za odpadové hospodářství

za rok 2019

 

Přijaté platby od obyvatel : 90 000,--

přepočteno 225 (počet platících obyvatel) x 400,--

 

 

 

OBEC OTRADOV ZAPLATILA V ROCE 2019 :

 

 

Biologický odpad uložený na kompostárnu  53 178,90

(listí, tráva, větve)

 

 

AVE :

Svoz komunálního odpadu

 

 

173 855,70

Svoz biologického odpadu

 

 

25 480,10

Svoz objemného odpadu

 

 

31 790,58

Pytle, hlášení

 

 

1 059,00

 

 

 

232 185,38


Celková částka za odpadové hospodářství za rok 2019 činí 285 364,28 Kč.

 


Publikováno 31. 12. 2019 11:00

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU

Datum konání: 29. 12. 2019 - 2. 1. 2020

Vážení spoluobčané,

všem občanům děkujeme za spolupráci v letošním roce a do nového roku přejeme hodně vytrvalosti v úsilí zlepšovat vše, co je v možnostech každého z nás. 

Přejeme Vám, abyste nový rok prožili v pohodě a radosti, přejeme hodně  zdraví, štěstí a úspěchů v příštím roce.

Zastupitelstvo obce Otradov


Publikováno 29. 12. 2019 14:03

INFORMACE - VODOVOD

Datum konání: 23. 12. 2019 - 29. 2. 2020

Informace pro občany obce Otradov

 

 

Do současné doby byl po obci proveden předběžný průzkum ohledně budoucího připojení jednotlivých rodinných domů na vodovodní řad, který bude v první etapě zbudován a napojen z obce Krouna.

 

Z toho:

1) O přípojku má zájem 60 % majitelů rodinných domů.

 

2) O částečný odběr odběr má zájem 30 % majitelů rodinných domů.

 

3) O celkový odběr má zájem 10 % majitelů rodinných domů.

 

 

Dále se nepodařilo zjistit informace k možnému připojení na vodovodní řad u cca pěti rodinných domů, kdy se převážně jedná o majitelé domů, kteří tu jsou pouze přes sezónu.

 

Samozřejmě Vaše vyjádření nejsou nijak závazná, jde pouze o zjištění informací pro zastupitelé obce Otradov, aby měli podklady k tomu, jak se v dané věci dále rozhodovat.

 

 

 

 

Martin Ducheček

 

místostarosta


Publikováno 23. 12. 2019 15:13

UZAVŘENÍ ÚŘADU

Datum konání: 23. 12. 2019 - 5. 1. 2020

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ ÚŘADU

 

Oznamujeme občanům,

že ve dnech od 23. 12. 2019 – 5. 1. 2020 bude Obecní úřad uzavřen.

 

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 23. 12. 2019 14:58

OVĚŘOVÁNÍ PODPISU, LISTINY (VIDIMACE A LEGALIZACE)

Datum konání: 8. 12. 2019 - 31. 1. 2020

Vážení občané,

oznamuji, že s platností od 1. ledna 2020 bude v naší obci Otradov možné provést vidimaci (shoda opisu nebo kopie s listinou) a legalizaci (ověřování pravosti podpisu, ověřený podpis).

 

Obecní úřad Otradov zažádal o zahrnutí do Sbírky zákonů, Vyhláška č. 316/2019 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Starostka obce Otradov


Publikováno 8. 12. 2019 22:25

PF 2020

Bez názvu.png

 


Publikováno 5. 12. 2019 19:49

ZRUŠENÍ TELEFONNÍHO AUTOMATU OTRADOV

Datum konání: 5. 12. 2019 - 31. 1. 2020

Vážení občané,

vzhledem k výraznému poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě Veřejných telefonních automatů (umístěn na stěně v autobusové čekárně) a dle aktuálního rozhodnutí ČTÚ, kdy končí povinnost provozovat veřejný telefonní automat jako univerzální služba v obci, se společnost O2 Czech Republic rozhodla ukončit provoz veřejného telefonního automatu k 1. 1. 2020.

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 5. 12. 2019 19:41