image
Můžete nás kontaktovat Tel.: +420 724 826 288
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY LESŮ

UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY LESŮDatum konání:
15.9.2020
Datum ukončení:
31.12.2020

 

U P O Z O R N Ě N Í  P R O  V L A S T N Í KY  L E S Ů

 

Městský úřad Hlinsko upozorňuje vlastníky lesů na povinnost vyplývající z lesního zákona a to účinně bránit vývoji, šíření a přemnožení podkorního hmyzu, který v současné době napadá smrkové lesy. Vyzýváme vlastníky lesů, aby pravidelně v týdenních intervalech prověřovali zdravotní stav svých lesů a v případě zjištění usychajících stromů s opadávajícími jehlicemi a odlupující se kůrou či jinak poškozených stromů neprodleně v součinnosti s odborným lesním hospodářem zajistili jejich včasnou a účinnou asanaci (pokácení, odkornění či chemické ošetření) a následně dříví z lesa odvezli. I vlastníci nelesních pozemků musí sledovat zdravotní stav stromů na takových pozemcích rostoucích a jsou povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí.“

Děkujeme za spolupráci.


logo ČEZ Distribuce – Plánované odstávky