image
Můžete nás kontaktovat Tel.: +420 724 826 288
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Svoz nebezpečného odpadu 21.10.2020

Svoz nebezpečného odpadu 21.10.2020 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

 

Datum konání: 21. 10. 2020

Svoz nebezpečného odpadu

 

     Ve  středu, dne 21. 10. 2020 proběhne svoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu.

Svozový automobil bude přistaven od 16:00 hodin na svozových místech (horní část Otradova – kontejnery na tříděný odpad, u obchodu Jednoty Hlinsko, dolní část Otradova – kontejnery na tříděný odpad).

 

Sbírané druhy nebezpečných odpadů:

 

Z provozu automobilůautobaterie, vyjeté oleje, olejové filtry, brzdové kapaliny, brzdové destičky, spojkové kotouče, obaly se zbytky pohonných hmot, antikorozních prostředků, nemrznoucích směsí, čistících prostředků, zaolejované textilie.

 

Fotochemikálietonery, znečištěné obaly se zbytky vývojky, ustalovače, barviva, bělidla, inkoustů apod.

 

Kosmetikaznečištěné obaly se zbytky odlakovače, přelivů, laků na vlasy, krémů, sprejů apod.

 

Tuky a oleje fritovací, motorové, topné a jiné oleje, olejové filtry, vazelíny, absorpční materiály s obsahem ropných látek apod.

 

Světelné a jiné zdroje podléhající režimu zpětného odběru: nerozbité zářivky, úsporné žárovky, suché články (baterie), akumulátory apod.

 

Domácí elektrospotřebiče podléhající režimu zpětného odběrutelevizory, chladničky, drobné elektrospotřebiče

 

Obaly se zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěnéznečištěné obaly se zbytky nebezpečných látek, od kyselin, louhů, barev, acetonu, toluenu, lepidel, pryskyřic, chladících a hydraulických kapalin, hydroxidů, rozpouštědel, pracích a mycích prostředků, dezinfekcí, postřikových látek, hnojiv a deratizačních prostředků apod.

 

 

   Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovištích bez přítomnosti odborné obsluhy. Pokud by došlo ke zpoždění příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů oproti stanovenému času, vyčkejte jejího příjezdu. K časové prodlevě samozřejmě může dojít např. z důvodu neprůjezdnosti komunikace nebo nadměrného nakládání na předcházejících stanovištích.

Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanoveno v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví spoluobčanů.

 

     Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován pro občany obce Otradov, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na likvidaci odpadů.

 


logo ČEZ Distribuce – Plánované odstávky