image
Můžete nás kontaktovat Tel.: +420 724 826 288
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Obdržený e-mail z 6. 1. 2022 "Poděkování za pomoc obcím postiženým tornádem"

Obdržený e-mail z 6. 1. 2022 "Poděkování za pomoc obcím postiženým tornádem"Datum konání:
6.1.2022
Datum ukončení:
13.1.2022

Obec obci": Mezi obce postižené tornádem jsme i díky vám rozdělili téměř 50 milionů korun. Děkujeme!

Vážená paní starostko,

jménem Sdružení místních samospráv ČR bych ráda Vám osobně – a Vaším prostřednictvím i Vaší obci a Vašim spoluobčanům – poděkovala za to, že jste se zapojili do projektu finanční pomoci obcím, které v loňském roce zasáhlo ničivé tornádo. Vlna solidarity, kterou tato kalamita vyvolala mezi samosprávami, mile překvapila nás i obdarované obce. Osobně musím říci, že jsem na akceschopnost a velkorysost našich obcí, kterou v takové chvíli projevily, nesmírně hrdá.

Obcím postiženým červnovým tornádem jsme začátkem října předali práva k nakládání s transparentními účty, na nichž se během léta shromažďovala finanční pomoc od stovek obcí z celé ČR. Celkem se podařilo díky solidaritě samospráv získat 49 837 317 Kč, které mohou obce využít na řešení škod způsobených živelnou katastrofou dle svého vlastního uvážení, podle priorit každé z nich.

Výše uvedená finanční pomoc byla mezi obce dle rozhodnutí samotných dárců rozdělena následovně:

Hrušky: 8 511 600,37 Kč

Lužice: 5 673 623,37 Kč

Mikulčice: 6 233 872,32

Moravská Nová Ves: 7 070 220,32

Kryry (místní část Stebno): 3 294 703,32

Hodonín (místní části Pánov): 2 405 853,34 Kč

Hodonín (místní část Bažantnice): 2 251 789,32

Týnec: 3 252 765,32 Kč

Tvrdonice: 2 889 520,32 Kč

Na konci roku 2021 došlo i k rozdělení prostředků z nepojmenovaného účtu, který nebyl určen konkrétně žádné z postižených obcí. Rada SMS ČR rozhodla, že celková částka ve výši 8 253 369 Kč bude rozdělena mezi pět nejpostiženějších obcí: Hrušky, Lužice, Moravská Nová Ves, Hodonín a Mikulčice. Velmi si vážíme velkorysého gesta obcí Kryry, Týnec a Tvrdonice za to, že rozdělení a využití nepojmenovaného účtu ponechaly právě nejpostiženějším obcím.

Všechny transparentní účty vedla bezplatně Česká spořitelna, i jí tedy patří náš dík.

S vedením postižených obcí jsme v kontaktu a ráda bych Vám tlumočila i jejich díky a upřímnou vděčnost. Jak si jistě umíte představit, ve všech obcích přišly peníze vhod a již nyní jsou vynakládány na projekty obnovy. Od všech obdarovaných máme informace o tom, na co prostředky z projektu využívají. Jen pár příkladů: Hruškách finance použili na opravu střechy a výměnu oken ZŠ, opravu střechy tělocvičny. V roce 2022, bude pokračovat opravou fasády, výměnou podlah ve škole, původní parkety jsou poničeny vodou, byly jen lokálně vyspraveny, aby mohla fungovat škola, opravena byla střechy kostela sv. Bartoloměje, jehož vlastníkem je obec.  Moravská Nová Ves má nyní opravené zdravotní středisko, MŠ, jednu budovu ZŠ pro 2. stupeň, finance byly použity i na úpravu veřejného prostranství. Lužice hlásí, že mají opraveno veřejné osvětlení, rozhlas, zaplatili za odklízení odpadu a zeleně. Obec staví zdravotní středisko, které se na základě rozhodnutí statika muselo zbourat. V Mikulčicích budou peníze použity na opravu klubovny pro děti, opravu střech ZŠ, MŠ, kulturního domu a sportovní haly. V Hodoníně peníze pomohly s opravou sportovní haly, psího útulku, ZOO, základní školy i s opravou městských bytových domů. Tvrdonice po tornádu bývalou budovu školy přestaví na komunitní centrum (nyní je po akutní opravě – tj. výmalba a pořízení interaktivní tabule, slouží dětem z Hrušek). Dále finance použili na výsadbu zeleně, která nahradí tu, jež byla ze 2/3 zničena, např. lipová alej. V Týnci použili prostředky na opravu zdravotního střediska a služebny městské policie. Část peněz, které dostali, navíc rozdělili mezi postiženější obce (Hrušky, Mikulčice, Lužice, Hodonín, Moravská Nová Ves – tam má Týnec matriční úřad, byla tam zničena základní škola, kam chodí děti z Týnce do školy). Ve Stebně připravují projekty obnovy místní návsi, veřejné zeleně v centrální části obce a opravu hřbitovní zdi.

Dovolte, abych Vám závěrem ještě jednou poděkovala, že jste se do našeho projektu „Obec obci" zapojili. Věřím, že solidarita mezi samosprávami – a lidmi – je něco, co nás dokáže přenést i přes nečekané tragédie. A že naše dobré skutky se nám – byť často oklikou – vrátí.

S úctou

Eliška Olšáková

předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR

 


Velké díky patří našim občanům obce Otradov!

Mgr. Petra Pražanová, starostka obce


logo ČEZ Distribuce – Plánované odstávky