image
Můžete nás kontaktovat Tel.: +420 724 826 288
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > VEŘEJNÁ SLUŽBA - ÚŘAD PRÁCE ČR

VEŘEJNÁ SLUŽBA - ÚŘAD PRÁCE ČRDatum konání:
24.7.2019
Datum ukončení:
31.10.2019

VEŘEJNÁ SLUŽBA

 

Hlavním principem právní úpravy veřejné služby je, že dlouhodobě neaktivní osoba má nárok na příspěvek na živobytí ve výši existenčního minima (tj. 2 200 Kč), nikoliv životního minima, a to s účinností od 1. 8. 2017.

Dle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi je veřejná služba pomoc obcím nebo dalším subjektům zejména v oblastech zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního a sportovního rozvoje a sociální péče. Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi a osobami vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Veřejná služba může být organizována zejména orgány státní správy a samosprávy, neziskovými organizacemi, jako jsou např. nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, školy, školská a předškolní zařízení, církevní organizace a dále organizacemi, které s obcí nebo krajem spolupracují na činnostech ve veřejném zájmu.

 

Činnosti, ve kterých může být veřejná služba organizována:

- zajištění udržování ulic a jiných veřejných prostranství,

- ochrana životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně,

- zajištění podmínek pro řádný provoz a užívání zařízení orgánů státní správy      a samosprávy, sloužících potřebám veřejnosti,

- zajištění pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných podniků,

- pomocné práce administrativního charakteru,

- udržování veřejného pořádku,

- zajištění pomocných činností v oblasti poskytování zdravotní péče,

- zajištění pomocných činností v oblasti poskytování sociální péče (ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením; sociální, poradenské, pečovatelské a podobné služby péče obětem katastrof, uprchlíkům, přistěhovalcům, závislým na návykových látkách, bezdomovcům a jiným sociálně slabým skupinám či dětem a mladistvým),

- zajišťování péče pro opuštěná a týraná zvířata.

 

 

Poslední aktualizace: 1. 7. 2019

 

 

SDĚLENÍ

 

 

Obec Otradov zažádala o vytvoření dvou pracovních pozic.

Úřad práce ČR schválil příspěvek na veřejnou službu pro 2 uchazeče od 1. 8. 2019.


logo ČEZ Distribuce – Plánované odstávky