Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3

RUŠENÍ FINANČNÍHO ÚŘADU V HLISNKU

Datum konání: 22. 8. 2019 - 30. 9. 2019

Tisková zpráva

Město Hlinsko – Mikroregion Hlinecko

 

S rušením finančního úřadu v Hlinsku zásadně nesouhlasíme, říkají starostové

 

 

Státní finanční správa plánuje od 1. 1. 2020 vytvořit z Územního pracoviště Finančního úřadu v Hlinsku  pouhou podatelnu. Ta má fungovat dva dny v týdnu. Zamýšlené opatření se tedy prakticky rovná zrušení finančního úřadu v Hlinsku.

 

„S tímto krokem zásadně nesouhlasíme! Chystané opatření jde jednoznačně proti zájmům více 21 tisíc občanů našeho regionu a podnikatelských subjektů, které zde působí. Bylo by to zrušení další služby občanům a to je pro nás zcela nepřijatelné,“ zdůrazňuje starosta Hlinska Miroslav Krčil.  

 

Vedení svazku obcí Mikroregionu Hlinecko se proto společně s městem Hlinsko obrátilo na prezidenta ČR, předsedu vlády ČR, ministryni financí, generální ředitelku státní finanční správy a poslance z regionu s žádostí o zastavení procesu optimalizace (tedy zrušení) Územního pracoviště Finančního úřadu v Hlinsku. Informován byl také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. 

 

„Model nazývaný „2+2“ znamená zajištění provozu pracoviště jen v pondělí a ve středu, a to dvěma

pracovníky. Příslušný správce daně, který jediný má přesný přehled o daňových povinnostech daného subjektu, k dispozici nebude. Návštěva finančního úřadu se tak omezí pouze na odevzdání daňového přiznání či hlášení. Nebude zde ani žádný prostor pro poskytnutí jakékoli rady nebo pomoci s vyplněním formulářů i v neúředních dnech především v oblasti daně z příjmů a daně z nemovitých věcí. Mimo úřední dny nebude ani možné jakýkoli formulář odevzdat,“ vysvětluje předseda mikroregionu, starosta Svratouchu Jiří Socha.

 

Podle programového prohlášení Vlády ČR je jednou z priorit podpora podnikání na venkově s

cílem uchovat podnikatelský ruch a služby na venkově a všestranný rozvoj venkova a podpora

zaměstnávání pracovníků v malých nebo málo rozvinutých obcích.

 

„Rušení pracovišť finančního úřadu je krokem přesně opačným! Je naprosto nekoncepční, nepřinese předpokládané úspory a důsledkem bude pouhé zhoršení efektivity fungování samotného finančního úřadu. Navíc přispěje k dalšímu oslabení fungování venkovských regionů a oddalování státní správy od občanů žijících mimo velká města,“ podotýká starosta Hlinska Miroslav Krčil.

 

Proti optimalizaci Územního pracoviště FÚ v Hlinsku existují jasné a závažné argumenty. „Předložili jsme je ministryni Aleně Schillerové a také ředitelce Generálního finančního

ředitelství Taťjaně Richterové. Žádáme nyní všechny o podporu naší snahy zachovat služby občanům i ve venkovských regionech. Jsme přesvědčeni o nezpochybnitelném významu územního pracoviště finančního úřadu v Hlinsku pro občany celého našeho regionu,“ říká starosta Jiří Socha.

 

Pro občany Svratouchu ale i dalších obcí regionu by případné uskutečněné zrušení hlineckého pracoviště znamenalo prodloužení dojezdové vzdálenosti na finanční úřad až na 40 kilometrů.    

 

„Bohužel, zatím jsme stavěni takzvaně před hotovou věc. Je to ze strany státu hodně nefér hra. Chceme ale dále jednat, předkládat argumenty a zrušení zastavit,“ dodává závěrem starosta Krčil.VANDALISMUS

Datum konání: 19. 8. 2019 - 30. 9. 2019

Oznamujeme občanům, že v naší obci se potýkáme s opakovaným vandalismem. Došlo k poškození malůvkami autobusové zastávky, budovy místního pohostinství a budovy Jednoty Hlinsko. Odstranění těchto zbytečných škod bude hrazeno z rozpočtu obce, bohužel tyto finance mohly být využity jiným přínosnějším způsobem. 

Prosíme občany o spolupráci při monitorování těchto problémových oblastí. 

Vzhledem k tomu, že dochází k poškozování majetku, se zastupitelstvo obce rozhodlo tuto situaci řešit s Policií ČR a požádalo o součinnost při dodržování pořádku v naší obci.

 Pozvánka na "Rozloučení s prázdninami"

Datum konání: 25. 8. 2019

pozvánka.pngMAS Litomyšlsko - Akce v regionu srpen 2019

Datum konání: 1. 8. 2019 - 31. 8. 2019

srpen_2019-01.jpgDNY DŘEVA - BETLÉM HLINSKO

plakat_2019_final.jpgPošta - otevírací doba 31. 7. 2019

Datum konání: 31. 7. 2019

Oznámení

Ve středu 31. 7. 2019 bude pošta v Krouně otevřena pouze od 8:00 - 11:00 hodin.

Děkujeme za pochopení.Dovolená - MUDr. Milena Mejzlíková

Datum konání: 25. 7. 2019 - 2. 8. 2019

MUDR. MILENA MEJZLÍKOVÁ

 

Dovolená od 29. 7. 2019 - 2. 8. 2019

 

 

Zástup v Krouně

30. 7. 2019 7:30 – 10:30

 

1. 8. 2019   7:30 – 10:30

 

Zástup v Proseči

MUDr. Nováková

29. 7. 2019

31. 7. 2019

2. 8. 2019

 

 

 

 PRODEJ KUŘIC

Datum konání: 30. 7. 2019

Firma SVOBODA – Lučice

drůbežárna Mírovka, Vadín, 569489358, 777989857

NOSNÉ KUŘICE

barva červená a černá

Stáří: 13-14 týdnů

Cena: 140-145,-Kč/kus

Úterý 30. července 2019

v 10.10 hod. - Otradov

u obecního úřadu

Možno objednat: 569489358

svoboda.lucice@seznam.czOznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Datum konání: 14. 8. 2019

elektroVEŘEJNÁ SLUŽBA - ÚŘAD PRÁCE ČR

Datum konání: 24. 7. 2019 - 31. 10. 2019

VEŘEJNÁ SLUŽBA

 

Hlavním principem právní úpravy veřejné služby je, že dlouhodobě neaktivní osoba má nárok na příspěvek na živobytí ve výši existenčního minima (tj. 2 200 Kč), nikoliv životního minima, a to s účinností od 1. 8. 2017.

Dle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi je veřejná služba pomoc obcím nebo dalším subjektům zejména v oblastech zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního a sportovního rozvoje a sociální péče. Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi a osobami vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Veřejná služba může být organizována zejména orgány státní správy a samosprávy, neziskovými organizacemi, jako jsou např. nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, školy, školská a předškolní zařízení, církevní organizace a dále organizacemi, které s obcí nebo krajem spolupracují na činnostech ve veřejném zájmu.

 

Činnosti, ve kterých může být veřejná služba organizována:

- zajištění udržování ulic a jiných veřejných prostranství,

- ochrana životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně,

- zajištění podmínek pro řádný provoz a užívání zařízení orgánů státní správy      a samosprávy, sloužících potřebám veřejnosti,

- zajištění pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných podniků,

- pomocné práce administrativního charakteru,

- udržování veřejného pořádku,

- zajištění pomocných činností v oblasti poskytování zdravotní péče,

- zajištění pomocných činností v oblasti poskytování sociální péče (ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením; sociální, poradenské, pečovatelské a podobné služby péče obětem katastrof, uprchlíkům, přistěhovalcům, závislým na návykových látkách, bezdomovcům a jiným sociálně slabým skupinám či dětem a mladistvým),

- zajišťování péče pro opuštěná a týraná zvířata.

 

 

Poslední aktualizace: 1. 7. 2019

 

 

SDĚLENÍ

 

 

Obec Otradov zažádala o vytvoření dvou pracovních pozic.

Úřad práce ČR schválil příspěvek na veřejnou službu pro 2 uchazeče od 1. 8. 2019.Novější 1 3

26. 8. Luděk

Zítra: Otakar

Návštěvnost stránek

095604
otradov_footer.png